ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ދިރާގު

ދިރާގު ޓީވީއަށް ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްގެން ޑިސްނީ ލޭންޑަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު !

  • ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ކޮންޓެންޓް އިތުރުކުރާނެ
  • މިއީ ލަކީޑްރޯއެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުންދާނެ ކެމްޕެއިންއެއް
  • ޑިޒްނީ ޗެނަލްތައް ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 16:31 | 2,366

ޕްރޮމޯޝަންގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު - ރާއްޖެއެމްވީ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ދިރާގުގެ ޗެނަލްތަކަށް ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްގެން ޑިސްނީ ލޭންޑަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ދިރާގުގެ ކޮންޓެންޓް މާރކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް ސުމާ މުނީރު ވިދާޅުވީ، ދިރާގު ޓީވީގައި ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ލަކީޑްރޯއެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުންދާނެ ކެމްޕެއިންއެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ދިރާގު ޓިވީ ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، އަލަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާއިރު، ލަކީޑްރޯ އިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ޝެންހާއިގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި، އެކޮމޮޑޭޝަނާއި، 1 ދުވަހަށް ޑިސްނީ ލޭންޑަށް ދިއުމުގެ 4 ފާސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ޑިޒްނީ ޗެނަލްތައް ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެގޮތުން އޭރު ދިރާގުން ވަނީ ޑިޒްނީ ޗެނަލް، ޑިޒްނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެޗްޑީ، ޑިޒްނީ ޖޫނިއަރ އަދި ޑިޒްނީ އެކްސްޑީ ޗެނަލް ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. ދިރާގުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ހަސަން ޝާރިހު ވިދާޅުވީ، މި ލަކީޑްރޯއަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ލަކީޑްރޯއެއް ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖެއްގެވެސް އުއްމީދަކަށް އެބަވޭ ޑިޒްނީ ލޭންޑަށް ގޮސްލުން، އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް މި ހުވަފެން ހަޤީޤަތަށް ހަދައި ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މަސައްކަތެއް މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ، މި ޕްރޮމޯޝަނުން އަޅުގަނޑުމެން މި ދެނީ އާއިލާއާއި އެކީގައި ޑިޒްނީ ލޭންޑަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު،

~ ދިރާގުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ހަސަން ޝާރިހު

އޭގެ އިތުރުން، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ކޮންޓެންޓް އިތުރުކޮށް، އިތުރު ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފްކުރާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.