ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސްޓްރީގެ ސީކުއެލްއެއް ހަދަނީ

  • ފިލްމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހިޔާލް ހޯދާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 08:05 2,238

ސްޓްރީގެ ބަތަލާ ޝްރައްދާ ކަޕޫރު - ގޫގުލް

ޝްރައްދާ ކަޕޫރާއި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ސުޕަ ހިޓް ފިލްމް "ސްޓްރީ" ގެ ސީކުއެލް އެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ސްޓްރީގެ ދެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމަށްވާ ރާޖް ނިދިމޯރު އަދި ކްރިޝްނާ ޑީކޭ ވަނީ ސްޓްރީގެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ބައެއް ވަރަށް އަވަހަށް އުފައްދަން އުޅޭކަން ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ.

އަދި މި ވަގުތު ފިލްމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހިޔާލް ހޯދާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަމަރު ކައުޝިކް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ސްޓްރީ" ވަނީ އޯޑިއަންސް އަދި ކްރިޓިކުންވެސް ބަލައިގެންފައެވެ.

އަދި މި ފިލްމް ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 180 ކްރޯޑަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ސްޓްރީ" އަކީ ބިރުވެރި އަދި ހެއްވާ މަޖާ ކަންތައްތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް