ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ނޯރާގެ އާލަވަ ޕަޕީޓާ ވަރަށްވެސް ތަފާތު

  • "ޕަޕީޓާ" އަކީ އިންޓަނޭޝަލް ޕްރޮޖެކްޓެއް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 13 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 17:46 6,285

ނޯރާ ފަތޭހީ - ޑެއިލީނިއުސް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތަކުގެ ލަވަތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ތަރި ނޯރާ ފެތޭހީގެ އައު ލަވައެއް ރިލީޒްކޮށްފި އެވެ.

ނޯރާ ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވާ "ޕަޕިޓާ" މި ލަވަކިޔާ އަދި އެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ވެސް އޭނާއެވެ.

މިލަވަ އާއި ގުޅޭގޮތުން ނޯރާ ބުނެފައިވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ. މިފަދަ ފުރުސަތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުންނަތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާ އަބަދުވެސް ލަވަ ކިޔަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި "ޕަޕީޓާ" އަކީ އޭނާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ނޯރާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިލަވައަށް ތައްޔާރު ވުމަށްޓަކައި ހަމަސް ދުވަސް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ނޯރާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ބެންކޮކްގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވާ މި ލަވައިގައި ނެގުމަށް ހޭދަވެފައިވަނީ ދެ ދުވަސް ކަމަށް ނޯރާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ޕަޕީޓާ" އަކީ އިންޓަނޭޝަލް ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

މިލަވައިގެ ޑައިރެކްޓަރ އަދި މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސަރ އަކީ މޮރޮކޯ މީހުން ކަމަށް ނޯރާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނޯރާއާއި ޓެންޒޭނިއާގެ މިއުޒިޝަން ރެވެނީގެ އަޑުން "ޕެޕީޓާ" ކިޔާފައިވާއިރު އެ ލަވައިގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު މީހުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެކުރިން ނޯރާ ލަވަ ކުޅެފައި ހުރީ ހުސް އިންޑިއާގެ ތަރީންނާ އެކުގައެވެ. ނަމަވެސް މި ލަވައަކީ އިންޑިއާ ނޫން އެހެން ގައުމުތަކެއްގެ ބަޔަކާއެކު ޝޫޓުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ލަވައެކެވެ.

ނޯރާ ނަށާފައިވާ މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް ލަވަތަކުގެ ތެރޭގައި "ރޮކް ދަ ޕާޓީ" (ރޮކީ ހޭންޑްސަމް 2016)، "ކަމަރިޔާ" (ސްޓްރީ 2018)، "ދިލްބަރު" (ސަތްޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2018) ގެ އިތުރުން އެންމެފަހުން ނޯރާ ކުޅެފައިވާ ލަވައަކީ "އޯ ސާކީ ސާކީ" (ބަތްލާ ހައުސް) ހިމެނެއެވެ.

އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ވިކީ ކައުޝަލްއާއި އެކު "ޕަޗްތާއޯގޭ" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް