ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެފްޓީއައި ޓޫރިސަޓިކް ޓްރެވަލް އެޖެންޓް ވިޒިޓް

އެފްޓީއައި ޓޫރިސަޓިކް ޓްރެވަލް އެޖެންޓް ވިޒިޓް 2019 ފަށައިފި

  • މި ހަރަކާތުގައި ޔޫރަޕްގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުން 100 އެއް ހާ ޓުއާރ އެޖެންޓުން ބައިވެރިވާނެ
  • މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޖަރުމަނު ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެގެން ދާނެ
  • މި ހަރަކާތުގައި އެޖެންޓުން އަދާރަންގެ ހަތް ރިސޯޓްގެ އިތުރުން އާންމުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ

ކ. މާލެ | 13 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 16:10 | 2,581

އެފްޓީއައިއަކީ ޖަރުމަންގެ ހަތަރު ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް ކުންފުނި - އާކައިވް

އެފްޓީއައި އާއި އަދާރަން ގުޅިގެން އެފްޓީއައި ޓޫރިސަޓިކް ޓްރެވަލް އެޖެންޓް ވިޒިޓް 2019 ފަށައިފި އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ހަތަރު ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް ކުންފުނި އެފްޓީއިއި އާއިއެކު ފެށި މި ހަރަކާތް ފައްޓާފައިވަނީ ބުރާސްފަރި ދުވަހު މިކަމަށް ހާއްސަކޮށް އަދާރަން ސެލެކްޓް ހުދުރަންފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަފްލާއެއްގައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން، އެފްޓީއައިގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އަދި ލެޓިން އެމެރިކާގެ ގްރޫޕް ހެޑް ޕައުލް ހެއިމޯ ވިދާޅުވީ މި ހަރަކާޓުގައި ޔޫރަޕްގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުން 100 އެއްހާ ޓުއާރ އެޖެންޓުން ބައިވެރިވާނެ ކަމުގައެވެ. މިއީ ޖަރުމަނަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި މި ހަރަކާތުގައި ބައވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތެއްވެސް ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މާކެޓް ކުރާނެ ކަމަށް ޕައުލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަރަކާތުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވާ ހޮވާޑް ބްރޮހިއަރ ވިދާޅުވީ މިއީ ފެށުމެއް ކަމަށާއި މީގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް މުސްތަގުބަލުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމުގައެވެ. ޖަރުމަނަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މާކެޓުކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ ޖަރުމަނު ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމުގައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަދާރަން އިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އަދާރަން އިން އިސްނަގައިގެން ފެށި މި ހަރަކާތަކީ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ފެށުމެއް ކަމުގައެވެ.

މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި އެޖެންޓުން ވަނީ އެމީހުން ރާއްޖެ އައީ މާބޮޑު އުންމީދެއް ކޮށްގެން ނޫންކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ގިނަ ވަސީލަތްތަކާއި ހަރަކަތްތައް ރާއްޖެގައި އެނބަހުރި ކަމުގައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މިގޮތަށް ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިއުމާއެކު، ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަމުގައެވެ.

ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ދާ މި ހަރަކާތުގައި، ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން އަދާރަންގެ ހުދުރަންފުށީގެ އިތުން އަދާރަން ކްލަބް ރަނާލީ، އަދާރަން ވާދޫ، އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރު، އަދާރަން ޕްރިސްޓީޖް ވޮޓާ ވިލާސް، އަދާރަން ޕްރިސްޓީޖް އޯޝަން ވިލާސް އަދި އާންމުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.