އަންގާރަ 21 ޖެނުއަރީ 2020
3 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 26
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މަސްވެރިކަން

ކޮންޓްރޯލެއްނެތި މަސްކިރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: މިފްކޯ

  • އުތުރުގައިވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެފައި
  • އެ ދުވަހެއްގައި ލިބޭ މަސް އެ ދުވަހަކު ނުކިރޭތީވެ އަންނަ ދުވަހަށް ކިޔޫ ނަންބަރު ދަނީ ދޫކުރަމުން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 12 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 18:35 7,082

މަސްވެރިންތަކެއް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކޮންޓްރޯލެއްނެތި ކުންފުނީގައި ހުރި ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިހާ މަސްވެރިން ބާނާ މަސްކިރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނީ މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅު މަސްވެރިކަމެއް އުފެދިފަވާތީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކުންވެސް މަސްވެރިން ފާދިއްޕޮޅަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްވެރިކަން ރަނގަނޅުވެފައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ މަސްވެރިން މި ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައިވާއިރު، ފެލިވަރުގައި މިފަދަ މަސްވެރިކަމެއްގައި މަސްގަނެ މަސް ހޭންޑްލް ކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް އަދި ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނުވާތީ ދެކުނުގައި މަސްގަތުމަށް ހަރާކާތްތެރިވާ މިފްކޯގެ ބޯޓުފަހަރުތައް ފެލިވަރު ބަނދަރުގައި މަސްގަތުމުގައި ހަރާކާތްތެރި ވަމުންދާ ކަމަށް ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަހެއްގައި ލިބޭ މަސް އެދުވަހަކު ނުކިރޭތީވެ ވިދިގެން އަންނަ ދުވަހަށް ކިޔޫ ނަންބަރު ދޫކޮށް އެއްވެސް ދޯންޏެއް ދޫކޮށްނުލައި މަސް ކިރަމުންދާ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުންޏެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް މިފްކޯއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އަތުން މިހާރު މި މަސް ގަންނައަގުގައި މަސްގަނެ އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށް، މަސްވެރިކަމުގައި ހަރާކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ދަތިވެފައިވާތީވެ އުތުރަށްދާ ދޯނި ފަހަރު ވަކިން އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިފްކޯ އިން އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއްނެތި ކުންފުނީގައި ހުރި ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ހުރިހާ މަސްވެރިންގެ މަސް ކިރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެގޮތަށް މަސްކިރަމުންދާއިރު ފަހުދުވަހަށް ކިޔޫ ނަންބަރު ދީ ބޭއްވޭ ދޯނިފަހަރުގައި މަސްހުންނަ ނިސްބަތުން، ފެލިވަރުން ދޫކުރެވޭ އައިހުން މަހުގެ ތާޒާކަން ހިފެހެއްޓޭވަރުނުވާނަމަ، އެފަދަ ދޯނިފަހަރު އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ އައިސްޕްލާންޓަކަށްގޮސް ލިބެންހުރި ވަރަކަށް އައިސް އަޅައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި މަސް ގެންގުޅުމަށް މިފްކޯއިން ވަނީ މަސްވެރިންގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް