އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ|ީ

މުސްއަބް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

  • މުސްއަބު މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
  • ކުރިން ހުންނެވީ ސިސިލް ސާވިސްއިން ބަލަމުންގެންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި، މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަސްޕެންޑްކުރެވިފަ
  • މުސްއަބު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސަސްޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް

ކ. މާލެ | 11 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 23:27 | 7,199

މުސްއަބް އަބްދުﷲ - އާކައިވް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަރނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) ގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުސްއަބް އަބްދުﷲ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

މުސްއަބު މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އޭނާ ކުރިން ހުންނެވީ ސިވިލް ސާރވިސްއިން ބަލަމުން ގެންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި، މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

މުސްއަބު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު ފަސް ފަހަރަށް އިތުރު ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މުއްސަބު ވިދާޅުވީ އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިދާރީ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކަންވީގޮތް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވަނީ އެހެން މުވައްޒަފަކު ކުރި ކަމެއްގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްއަބް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގެ މައްސަލައިގައެވެ. އެއީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ވައްކަމުގެ އަމަލެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ މީހަކު އޭނާއަށް ކުރި ތުހުމަތަކަށް ރައްދު ދީފައި އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެކެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މުސްއަބް އާއި ގުޅޭގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ނިމިގެންދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން ބައެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް މުސްއަބް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުޅި މައްސަލަ ޓްވިސްޓް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.