ބުރާސްފަތި 27 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 1
1441 ރަޖަބު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - މާލެ ސިޓީ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގަ
  • ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސިޓީގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރަ ކުރެއްވި
  • ބައްދަލުވުމުގައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް ރާވާލެވުނު

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 22:56 2,541

މާލެ ސިޓީގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން - މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލެ ސިޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރުން މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގޭގައި އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސިޓީގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް ރާވާލެވުނު ކަމަށް ވެސް ޓްވީޓް ގައި ވެއެވެ.

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމާ ގުޅިގެން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީއަށް ބޭނުންވާ އަވަސް ހައްލާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ގޮސްފިކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް