އަންގާރަ 17 ސެޕްޓެންބަރ 2019
11 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް، ފުލުހުން ފާރަލާކަމަކަށް ނުބުނަން: އެމްއެންޑީއެފް

  • އެމްއެންޑީއެފްގެ އެސެސްމެންޓުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ ރައީސް ނަޝީދަށް އިތުރު ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވާ ކަމަށް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 13:16 2,849

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު - މަޖިލިސް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އިތުރު ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފަނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ އެއިރެއްގައި އެބޭފުޅަކަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިވަގުތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް އަދި އެނޫން ފަރާތަކުންވެސް އަދި އެމްއެންޑީއެފްގެ އެސެސްމެންޓުންވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދަށް އިތުރު ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފަނުވާ ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ފަދަ ބޭފުޅެއްގެ ހަށިކޮޅަށް ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވޭނަމަ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާފައެވެ.

ފުލުހުން، ރައީސް ނަޝީދަށް ފާރަލަމުންދާކަމަށް ބުނެފައި ނުވާނެކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައިވާއިރު އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ތިން ދުވަސް ކުރިން ފުލުހުން އެމަނިކުފާނަށް ފާރަލާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް