ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 15:37
ހއ. ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓު
ހއ. ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
ހއ. ހޯރަފުށި
ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
 
އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ އެއާޕޯޓުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އޮގަސްޓު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ނިމިފައިވާ ކަމަށް

ހއ. ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓްް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ހޯމަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއާޕޯޓުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އޮގަސްޓު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން 354،500 ސްކެއާރ މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކާފައިވާ ކަމަށް ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

އެއާރޕޯޓުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަށް 64 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މާފިނޮޅާއި ހޯރަފުށި ގުޅާލުން ވެސް މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން 16 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާ 1.2 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

ހޯރަފުށީގައި އަޅަން ނިންމި އެއާޕޯޓަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މާފިނޮޅުގައި އަޅަން ނިންމި އެއާޕޯޓެކެވެ. ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ލުއި ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. އާބާދީގައި 3،000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމުން، އެ ރަށާ ކައިރީގައި އޮތް އިހަވަންދޫއަށް ވެސް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން ލޯންޗުގައި ތިން މިނެޓުން ފަސޭހަކަމާ އެކު އިހަވަންދޫއިން ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް އާދެވޭނެއެވެ. އަދި ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެ ދާއިރާގެ ދެ ރަށަކީ ތުރާކުނާއި އުލިގަމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް