ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ފުލުހުން

ސެކިއުރިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްއެންޑީއެފާއެކު މަސައްކަތްކުރަން، ރައީސް ނަޝީދަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް: ފުލުހުން

  • ރައީސް ނަޝީދަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 13:03 5,724

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އއ. އުކުޅަހަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށް މޯލްޑީވިސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ބުނެފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ފުލުހުން އެމަނިކުފާނަށް ފާރަލާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފުލުހުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ގާނޫނީގޮތުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްއެންޑީއެފް އާއި ވިލަރެސްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރަމުން ދާކަމަށެވެ. އެގޮތަށް މަސަތްކަތްކުރަނީ އެއިރެއްގައި އެބޭފުޅަކަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ވަޒަންކޮށް އޭގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހުގައިކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިވަގުތު ރައީސް ނަޝީދަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަވެފައިނުވާކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއިލާ ނުވަތަ އާންމު ފަރާތަކުން ވިޔަސް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރާނަމަ އެ މައުލޫމާތަށް ބެލުމަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ރައްކައުތެރި ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާކަމަށް ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކުމުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ގޮސް ސަރުކާރަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެމްޑީޕީން ފުރުސަތުދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެފަދަ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ދައްކަން ހުރި ވާހަކައެއް ދައްކާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އަމާޒަކީ ފުލުސް އޮފީސް ހަރުދަނާ ކުރުން ކަމަށާއި، ފުލުސް އޮފީހަކީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ މައިގަނޑު ތަރަހައަށްވާއިރު އެ މުއައްސަސާގެ ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަކީ މި ސަރުކާރު އުފެދިގެން އައިއިރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެމްޑިޕީން އެއްބަސްވެފައިވާކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އާއި ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުވާންޖެހޭކަން ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް