އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - މެޑަމް ފަޒްނާ އަހުމަދު

އެއް ދާއިރާއެއްގެ މީހުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން މުހިއްމު: މެޑަމް ފަޒްނާ

  • އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރެއް އެކަކު އަނެކަކާ ހިއްސާ ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވި
  • ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ ކްލިނިކްގެ ފަރާތުން މިފަދަ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައިވުމުން އެކަމާއިމެދު އުފާވެލައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 12:32 1,837

"ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވަހަކަ ދައްކަވަނީ - އާކައިވް

އެއް ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައިކޮލޮޖީ ކްލިނިކެއް ކަމުގައިވާ "ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަމުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި ތަޖުރިބާކާރުން އެހާ ގިނައިން ނެތް ކަމަށްވެފައި އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރެއް އެކަކު އަނެކަކާ ހިއްސާ ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ މި ފަންނުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގުޅިވަޑައިގެން ނަފްސާނީ ބަލިތައް ތަހައްމަލު ކުރައްވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގަޔާއި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރެއްވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުން"

މީގެ އިތުރުން، އެމީހެއްގެ ތަހުރިބާއާއި ލިބިގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހިއްސާކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަމަށްވެސް އެކަމަނާ ވަނީ އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އަދި ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ ކްލިނިކްގެ ފަރާތުން މިފަދަ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައިވުމުން އެކަމާއިމެދު އުފާވެލައްވާ ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް