އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - މިނިސްޓަރ ނަހުލާ

މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެއްވި

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 8 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 13:01 14,045

ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އައިޝަތު ނަހުލާ ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރަކަށް ހުންނަވާ ރާޖަޕަކްސަގެ ރަސްމީ ޓްވިޓްރ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އައިޝަތު ނަހުލާ އާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ހަމަދް އަބްދުލް ޢަނީ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވޭނެކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އޭގެއިތުރުން މިނިސްޓަރގެ މި ދަތުރުފުޅާގުޅޭ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީންވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ލަންކާއަކީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ދާއިރާއިން އެތަށް ދިވެހިންނެއް ތަމްރީން ހޯދަމުން އަންނަ ޤައުމެކެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވަނީ ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް