ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެކައުންޓެންޓްސް ފޯރަމް

އެކައުންޓެންޓްސް ފޯރަމް ނިންމާލައިފި

  • މިއީ މި ފޯރަމް ބޭއްވި ތިން ވަނަ އަހަރު

ކ. މާލެ | 30 އޯގަސްޓް 2019 | ހުކުރު 13:23 | 5,496

މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓަންޓްސް ފޯރަމްގެ 2019ގެ ތެރެއިން - އޭޖީ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކައުންޓަންޓުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އަދި ކަމާއި ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އެކައުންޓެންޓްސް ފޯރަމް ނިންމާލައިފިއެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ 27 އިން 29 އަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓެންޓްސް ފޯރަމްގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ މިކަހަލަ ފޯރަމެއް ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި އެކައުންޓެންޓުންނާއި އޮޑިޓަރުންނަކީ ފަންނުގައި ޤާބިލް ބައެއް ކަމަށާއި، އެބޭފުޅުންނަށް އިތުބާރު ކުރައްވައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޔައުޤޫބް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ފޯރަމްގައި "ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތައް، އެކައުންޓަންޓެއްގެ ނަޒަރިއްޔާތުން" މި މައުޟޫއަށް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގަވައިދުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވެސް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މި ފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެކައުންޓިންގ ފަރމްތަކުގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުންނާއި އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މިއީ މި ފޯރަމް ބޭއްވި ތިން ވަނަ އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.