ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ދުނިޔެ - 1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތް

ނަޖީބް ރައްޒާގާއިމެދު ކުރެވޭ، 1އެމްޑީބީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތެއް އަނެއްކާވެސް ބާއްވައިފި

  • ނަޖީބް ރައްޒާގް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާގެ 1އެމްޑީބީގެ ފައިނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ނުފޫޒުފޯރުވިކަމުގެ ކުށުގަ
  • ރައްޒާގް ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފަ
  • 1އެމްޑީބީ ފަންޑަކީ ރައްޒާގު ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން، މެލޭޝިއާގެ އިގްތިސާދު އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް 2009 ވަނަ އަހަރު ހަމަޖެއްސި ފަންޑެއް

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 28 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 18:06 2,361

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގް - އަލްޖަޒީރާ

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގާއިމެދު ކުރެވޭ، 1އެމްޑީބީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އަނެއްކާވެސް ކޯޓު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ނަޖީބް ރައްޒާގް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާގެ 1 މެލޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރހަދް (1އެމްޑީބީ)ގެ ފައިނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ނުފޫޒުފޯރުވާ އެ ރިޕޯޓް ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމުގެ ކުށުގައެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނާ ގޮތުގައި 2011 ވަނަ އަހަރާއި 2014 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ރައްޒާގަށް މަދުވެގެން 550 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ އެކަން ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައްޒާގް ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

1އެމްޑީބީ ފަންޑަކީ ރައްޒާގު ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން، މެލޭޝިއާގެ އިގްތިސާދު އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް 2009 ވަނަ އަހަރު ހަމަޖެއްސި ފަންޑެކެވެ.

މި ފަންޑާއިމެދު ސުވާލު އުފެދެންފެށީ ބެންކްތަކަށާއި ބޮންޑްހޯލަޑަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ ލަސްވާގޮތްވުމުންނެވެ.

1އެމްޑީބީގެ ފައިނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ނަޖީބް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން 26 ފެބުރުއަރީ 2016 ގައެވެ.

މެލޭޝިއާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންވަނީ އެ ރިޕޯޓް އޮޅުވާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެތައް ބަޔަކާ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

ނަޖީބުގެ އިތުރުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އޮފިސަރ ޒުލްކިފްލީ އަހުމަދާއި ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަމްބްރިން ބުއަންގއާއި ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ޗީފް ސެކްރެޓަރީ ޑރ އަލީ ހަމްސާއާއި 1އެމްޑީބީގެ ރައީސް އަދި ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަރުލް ކަންޑަ ކަންޑަސާމީ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް