އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މިފްކޯ

މިފްކޯއިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ދަޅުމަސް ބަންދުކޮށްފި

  • މިއީ ފާއިތުވެ ދިޔަ 12 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މަސް ބަންދުކުރެވުނު ދުވަސް
  • ޖުމްލަ 60 ޓަނުގެ މަސް ބަންދުކޮށްފައިވޭ
  • މިފްކޯގެ ތާރީހުގައި، އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 100 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް

ކ. މާލެ | 26 އޯގަސްޓް 2019 | ހޯމަ 19:31 | 9,033

ފެލިވަރު މަސް ކާރުހާނާ - ގޫގުލް

ފެލިވަރު ކާރުހާނާގައި 60 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ދަޅުމަސް ބަންދުކޮށް، ފެލިވަރު ކާރުހާނާއިން އައު ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މިފްކޯގެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ މިއީ ފާއިތުވި 12 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެ ކުންފުނީގެ ކާރުހާނާއެއްގައި ބަންދުނުކުރާހާ ގިނަ ދަޅުމަސް ކަމުގައެވެ. އެންމެ ފަހުން މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަޅުމަސް ބަންދުކުރެވިފައި ވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ހަތްވަން ދުވަހުގައެވެ. އެދުވަހު ފެލިވަރު ކާރުހާނާގައި 65 ޓަނުގެ ދަޅުމަސް ބަންދުކޮށްފައިވެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފެލިވަރު ކާރުހާނާގައި ވަނީ 4888 ކޭސް ދަޅުމަސް އުފައްދާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ "ޓޫނާ ޗަންކްސް އިން އޮއިލް" ކުދި ދަޅުގެ 3946 ކޭހާއި 1.8 ކިލޯގެ ބޮޑު ދަޅުގެ 46 ކޭހާއި މަސް ޕައުޗުގެ 196 ކޭހެވެ. މިފްކޯއިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ އެ ކާރުހާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މިންނަތް މަސައްކަތުން ވާސިލްވެވުނު ލަނޑުދަނޑިއެއް ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކާ އެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ތައުރީފު ހައްގު ކަމަށެވެ.

މިފްކޯއިން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މިއީ ކުންފުނީގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުންދާ އަޕްގްރޭޑިންގގެ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ބާނާ މަހުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްގެން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ކަމުގައެވެ. ކާރުހާނާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް މިފްކޯއިން ދަނީ ސަރުކާރާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ.

ފެލިވަރު ކާރުހާނާގެ 41 އަހަރުގެ ދިގު ތާރީހުގައި އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ބަންދުކުރެވިފައި ވަނީ 100 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ދަޅު މަހެވެ. މިއީ ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކާއި އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހެދި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ، "މޯލްޑިވްސް ނިޕޯން ކޯޕަރޭޝަން" ގެ ދަށުން، 3 ފެބްރުއަރީ 1978 ގައި ހުޅުވާފައިވާ ކާރުހާނާއެކެވެ. އޭރު އެކާރުހާނާގެ ދުވާލަކު އުފައްދާ ކެޕޭސިޓީ އަކީ އަށް މެޓްރިކް ޓަނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.