ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރަން ފަށައިފި

  • ހައިކޯޓުގެ ހަތަރު ފަނޑިޔާރަކު ކުރިމަތިލެއްވި
  • ރައީސް ފޮނުއްވެވީ ދެ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ނަން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 19:23 2,625

އިންޓަވިއު ރިކޯޑް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ބުނެފައި - އާކައިވް

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރައީސް ފޮނުވި ނަންފުޅުތަކުގެ އިތުރުން އެކޮމިޝަނުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު 12:00 އަށް ހަމަވިއިރު ހަތަރު ފަނޑިޔާރަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނަން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ދެ އަންހެން ބޭފުޅުންނަކީ ޑރ. އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރު އަދި އަލްއުސްތާދާ އައިޝަތު ޝުޖޫން މުހައްމަދުއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެފައިވާ އަޒްމިރަލްޑާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އެ ދެބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝުޖޫން އަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާދު އަލީ ސަމީރާއި، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާދު އަބްދުﷲ ހަމީދާއި، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާދު ޝުއައިބް ހުސައިން ޒަކަރިއްޔާގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާދު މުހައްމަދު ނިޔާޒެެވެ.

އިންޓަވިއު މިރޭ ހަތެއްޖެހި އިރު ފަށާފައިވާއިރު އިންޓަވިއު ވީޑިއޯ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރަނީ ޖޭއެސްސީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ އައުލަބިއްޔަތުންް ފާސްވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް