ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ވާވޭ ކުންފުނި

ވާވޭ އެމެރިކާގައި މަނާކުރުމުން އެކުންފުންޏަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް

  • ވާވޭއިން ކުރިން އަންދާޒާ ކުރީ 30 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ވާނެކަމަށް
  • އެމެރިކާއިން ވަނީ އެގައުމުގައި ވިޔަފާރިކުރަން ދިން ވަގުތީ ހުއްދަ އިތުރު ކޮށްދީފަ

ކ. މާލެ | 24 އޯގަސްޓް 2019 | ހޮނިހިރު 17:49 | 4,438

ވާވޭ ކުންފުނީގެ ލޯގޯ - ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ކޮމަރސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބްލެކްލިސްޓު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ވާވޭގެ ފޯނު ޑިވިޟަންއަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އަންދާޒާ ކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރމަން އެރިކް ޒޫ ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ، ކުރިން ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ކުޑަ ގެއްލުމެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ސީދާ ގެއްލުންވީ ވަރެއް އެނގޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު އާންމު ކުރާ ސޭލްސް ރިޕޯޓްތައް ލިބުމުން ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ޝެންޒެން ހެޑްކުއަރޓަރުގައި ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ވާވޭއިން އަމިއްލަ މޯބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް ތައްޔާރުކުރުމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކަކީ އެމެރިކާގެ ގޫގްލްއިން އުފައްދާ ސިސްޓަމްތަކެކެވެ.

އެމެރިކާގައި ވިޔަފާރިކުރަން ވާވޭއަށް ދީފައި އޮތް ވަގުތީ ހުއްދަ، މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު އިތުރު 90 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވީ ނަމަވެސް، އެއީ ބޭކާރު ނިންމުމެއް ކަމަށް ޒޫ ވަނީ ސިފަ ކޮށްފައެވެ. ވާވޭގެ މުވައްޒަފުން ތިބީ އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކު ކުރިޔަށް ދާން ތައްޔާރަށް މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށް ޒޫ ބުނެފައިވެއެވެ.

ވާވޭ ކުންފުނި އެމެރިކާއިން ބްލެކްލިސްޓު ކޮށްފައިވަނީ، އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ރިޔާސީ އޯޑަރަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެ އޯޑަރުގެ ސަބަބުން ވާވޭ ކުންފުންޏާ އެކު ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުންވާ އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ކުންފުންޏަކަށް ވަނީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގަން މަޖުބޫރުކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާއިން ވާވޭ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް މަނާކުރީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.