ހޯމަ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019
10 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - މިނިސްޓަރ އަމީރު

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ގެ ފަސް ޕަސެންޓް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް

  • މީ "ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން ސިމްޕޯޒިއަމް"ގެ ދެވަނަ ފޯރަމް
  • ފޯރަމް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގަ
  • ދައުލަތުގެ ގާބިލިއްޔަތު ހުރި ވަރަކުން ކައުންސިލްތައް މާލީގޮތުން ބާރުވެރި ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 12:31 4,541

"ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން ސިމްޕޯޒިއަމް"ގެ ދެވަނަ ފޯރަމް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ އަމީރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - އާކައިވް

ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާ ބަޖެޓުން ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ފަސް ޕަސެންޓް ހާއްސަކުރަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އިސް ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން ސިމްޕޯޒިއަމް"ގެ ދެވަނަ ފޯރަމް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި އޮތް ހަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީވެސް ބަހާލާނީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ކަމަށެވެ.

ސިޔާސީގޮތުން އަދި މާލީ ގޮތުން ވެސް ގައުމު ލާމަރުކަޒީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ކަމަށާއި އެ މަނިކުފާނު މި ހަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވަން ވަޑައިގަތުމުން ގާނޫނީގޮތުން ވެސް ލާމަރުކަޒީ ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަން ފާހަގަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭނެއްގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނެއް ވެސް އެކުލަވާލާފަ ވާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީރުވަނީ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލި އަޅުވާލާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން މާލީ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ ރަށު ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް ކޯރޑިނޭޝަން ޔުނިޓެއް ގާއިމް ކޮށްފާއިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ގާބިލިއްޔަތު ހުރި ވަރަކުން ކައުންސިލްތައް މާލީގޮތުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަކާ ވަކި ވަކި ފަރުދުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް