ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރަސްރަނި ބަގީޗާ

ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަން ބަދަލު ކުރިޔަސް ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުން ނުފޮހެވޭނެ: މުއިއްޒު

  • އެޕާކު ހުޅުވީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 09:18 2,775

ރަސްރަނި ބަގީޗާ ތެރެ. - ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ

ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަން ބަދަލު ކުރިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސްކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަރައްގީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުން ނުފޮހެވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަސްރަނި ބަގީޗާ ހުޅުވިތާ ދެއަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބަގީޗާ ހުޅުވުނުތާ ދެ އަހަރު ވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނާ އާއިލާ ތަކަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެޑިޓައިންމަންޓް އެންޑް ހެރިޓޭޖް ކޮންސެޕްޓަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާ ތަރައްގީ ކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގައި ފިނިފެންމާ ބަގީޗާއަކާއި، ސްނޯ އާއި ފިނީގެ އިހްސާސް ކުރެވޭ ގޮތަށް އަދި އެތަނުގައި ސްކޭޓް ވެސް ކުރެވޭ ގޮތަށް ވިންޓަ ކޯނައެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ގްރީން ޓަނަލް ވޯކްވޭއެއްގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަށް ފައްވާރެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސަގާފީ ގޮތްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަން ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ. ނަން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް އަދި ބަދަލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެޕާކު ތަރައްގީކޮށް ރަސްރަނިބަގީޗާގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު ހުޅުވިއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 50 އެއްހާ އަހަރު ވަންދެންސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަމުގައި އެތަން އޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް