ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 01:51
ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓެވަރެސް
ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓެވަރެސް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
ޔޫވީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ މޮޅެއް ހޯދުމަށް: ޓަވަރެސް
 
ޔޫވީއަކީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ ހަތަރުވަނަ ޓީމު
 
ޔޫވީ ކުޅެނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަކީ ފާއިތުވި ސީޒަންގެ ލީގުގެ ހަތަރުވަނަ ޓީމު ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ މޮޅެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރެސް ބުނެފި އެވެ.

ލީގުގައި ޔޫވީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓަވަރެސް ބުނީ އެޓީމަކީ ފާއިތުވި ސީޒަންގައި ބޮޑެތި ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޓީމެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެޓީމާއި ދޭތެރޭ ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަންގެ ލީގުގެ ފަސްވަނަ މަގާމުގައި ލީގު ނިންމާލި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗު އިތުރަށް ބުނީ ޔުވީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނުތަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައި މޮނީޓާކުރި ކަމަށާއި އަދި އެޓީމަކީ އިދިކޮޅު ޓީމަށް ދުލެއް ދޭން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބި ކްލަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޓަވަރެސް ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެޗަށް ނުކުންނައިރު މިދުވަސްކޮޅަކީ ވަރަށް ހޫނުގަދަ ދުވަސް ކޮޅެއް ކަމަށާއި އަދި ހަވީރު މެޗު ކުޅުމަކީ ހޫނުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެހެން ނަމަވެސް އެޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ތިބީ މާދަމާގެ މެޗަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށެވެ.

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ވަނީ ލީގުގައި އެޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަވެރި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މައްޗަށް 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް