ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 00:55
ވެންގާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލާ އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ
ވެންގާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލާ އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ
ގޫގުލް
އާސެނަލް
އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުން ވެންގާގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައިފި
 
ސަޕޯޓަރުން ގޮވަމުންދަނީ ވެންގާ އަށް މިހާރު ފުދިއްޖެ ކަމަށް
 
ވެންގާ އަކީ އާސެނަލްގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކޯޗު

އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އާސެން ވެންގާ ވަކި ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގެ ދެވަނަ ލެގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އާސެނަލާއި ބަޔާން ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން 400 އެއްހާ ސަޕޯޓަރުންވަނީ އެ ކުލަބުގެ ކުރީ ސުޓޭޑިއަމް ކަމަށްވާ ހައިބަރީ ސުޓޭޑިއަމް ކައިރިގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފަ އެވެ.

އާސެން ވެންގާ އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވީފަހުން 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ގިނަ މީޑިއާތައް ބުނާ ގޮތުން މިއީ މިހާތަނަށް ސަޕޯޓަރުން ވެންގާއާ އެންމެ ބޮޑަށް އިދިކޮޅު ހެދި ފަހަރެވެ. އެގޮތުން ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ވެންގާ ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލާ ބެނާތަކާއި ވެންގާ އާސެނަލް ހަލާކު ކުރާކަމަށް ބުނާ ޕޯސްޓަރުތައް ވަނީ ފެނިފައިވެ އެވެ.

ވެންގާގެ ކޮންޓްރެކްޓް މި ސީޒަންގެ ނިއަލަށް ހަމަވާއިރު އާސެނަލްގެ ބޯޑުން ކޮންޓްރެކްޓާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ.

ވެންގާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އިއާން ރައިޓް ބުނެފައިވަނީ ސަޕޯޓަރުންގެ ވިސްނުމަށް ބޯޑުން މިހާރު ވިސްނަންވެއްޖެ ކަމަށެވެ. ކުލަބަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާއިރު، އާސެނަލްއަށް އެންމެ ފަހުން ލީގު ނެގުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ. ރައިޓް ބުނެފައިވަނީ އާސެން ވެންގާއަށް މާބޮޑަށް އާސެނަލްގެ ބޯޑުން ބަރޯސާވާ ކަމަށާއި، ކުލަބުގެ ކުރިއެރުމަށް އެކަން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް