ބުރާސްފަތި 20 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 7
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 26
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އެމްޑީޕީ

ސުޕަރ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ރުހުމެއް ނުދިން

  • އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޕީޖީ ބައްދަލުވުމުގައި
  • އޮގަސްޓް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް އެ އިސްލާހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު
  • ޕީޖީ އެ އިސްލާހަށް ތާއީދު ނުލިބުމުން އިސްލާހް މަޖިލީހަށް ހުށައެއް ނާޅާނެ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 19 އޯގަސްޓު 2019 | ހޯމަ 19:59 8,921

އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އައްޔަންކުރާ މެމްބަރުނާއި އިންޓަވިއުކޮށް، މާރކްސް ދިނުމާއި، ވަކިކުރުމަށް ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް (ސުޕަރ ކޮމެޓީ) އެކުލަވާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ މެމްބަރުންނާއި އިންޓަރވިއުކޮށް، މާރކްސް ދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތައް ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީންނެވެ. އަދި އެ މުއައްސަސާއަކީ ގުޅޭ ހާއްސަ ކޮމެޓީންނެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އައްޔަންކުރާ މެމްބަރުންނަށް އިންޓަވިއުކޮށް، މާކްސް ދިނުމާއި، ވަކިކުރުމަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއްގެ ޝާމިލްވުން އޮންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީ އެކަމަށް ސުޕަރ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ އެ އިސްލާހު އޮގަސްޓް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޕީޖީ ގްރޫފްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި އެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުން އޮގަސްޓް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އެކަމާމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވެއެވެ. އެ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާފައިވަނީ ވަކިގޮތެއް ނުނިމި އެވެ.

އޭގެފަހުން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޕީޖީ ބައްދަލުވުމުގައި އެ އިސްލާހަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ގިނަ މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވީ ސުޕަރ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދަން ނުފެންނަކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު، އަދި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވީ، ދެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މެމްބަރުންގެ އައްޔަނުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ދާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީއިންނާއި، އެ މުއައްސަސާއަކާއި ގުޅުންހުރި އިތުރު ކޮމެޓީތަކުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް