އާދީއްތަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019
02 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 23
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް އިދާރާ

މެންބަރު ޝިޔާމްގެ ފަރިއްކޮޅުން ރަބަރުގަނޑެއް ފެނިއްޖެ

  • ރަބަރުގަނޑެއް ފެނިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަރިއްކޮޅުން
  • މަޖިލިސް އިދާރާއިން އެމައްސަލަ ދަނީ ބަލަުން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 19 އޯގަސްޓު 2019 | ހޯމަ 15:36 43,708

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ފަރިއްކުުޅުއްވި ތަށިކޮޅު - ފޭސްބުކް

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ފަރިއްކުޅުއްވި ތަށިކޮޅުން ރަބަރުގަނޑެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިދާރާގައި އެބޭފުޅާ އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރު ފަރިއްކުޅުއްވި ތަށިކޮޅުން "ކޮންޑަމެއް" ކަހަލަ ބޮޑު ރަބަރުގަނޑެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަނގައަށް ލެވުނު ފަހުން އެނގުނީ އެއީ ރަބަރު ގަނޑެއްކަން. ކޮންޑޮމެކޭ ދަންނަވާކަށް ނޭންގޭ. އެއީވެސް ރަބަރުގަނޑެއް" ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމައްސަލަ މިހާރު ވަނީ މަޖިލީހުގެ އާންމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. ޝިޔާމް ފަރިއްކުޅުވި ވަގުތު މަޖިލިސްގެ ރައީސްވެސް އެކޮޓަރީގައި ހުންނެވި ކަމަށާއި ރައީސް ވެސް އޭތި ބެއްލެވިކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މަޖިލީހުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ހަސަން ޒިޔާއު ވިދާޅުވީ ޝިޔާމްގެ ފަރިއްކޮޅުން ފެނިފައިވަނީ ރެޕިން ޕޭޕަރ ކަމަށާއި އެމައްސަލަ މީހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. މަޖިލީހަށް ކޭޓަރ ކޮށްމުން ދަނީ ބްރަދާސް ކޭޓަރިން އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް