ހޯމަ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019
10 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ހާއްސަ އިނާމު

ހާއްސަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ބުދަ ދުވަހު

  • ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ރައީސް އޮފީހުގައި
  • ނަން ހުށައެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 15 އާ ހަމަޔަށް
  • ހާއްސަ އިނާމު ދިނުން އޮންނާނީ ޖުމްހޫރި ދުވަހު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 18 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 19:17 2,158

ހާއްސަ އިނާމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި އެކު ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން، ބުދަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހާއްސަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، އެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ބުދަ މެންދުރުފަހު 2.00 ގައި އެ އޮފީހުގައި ކަމަށެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރައީސް އޮފީހުން ނަން ނޯޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ހާއްސަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން ހުޅުވާލަފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ނަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ފޯމު ފޮނުވަން ޖެހޭނީ ހާއްސަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެޑްރެސް ކޮށް، ރައީސް އޮފީހަށެވެ. އަދި ރައީސް އޮފީހުގެވެބްސައިޓުންވެސްފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

މި އަހަރު ހާއްސަ އިނާމު ދެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް