އާދީއްތަ 07 ޖޫން 2020
05 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ސްނެޕްޗެޓް

ސްނެޕްޗެޓުގެ އައިކަން އަށް އައި ބަދަލާއެކު ގިނަބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި

  • އައިކަންގެ ވަށައިގެން ކުރިން ފެންނަ ކަޅުކުލައިގެ ފަށަލަ މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ފަލަކޮށް، ކުލަ ގަދަ ކޮށްފަ
  • މި ބަދަލާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މީސް މީޑިއާގައި އެކަމުގެ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ
  • ސްނެޕްޗެޓުގެ ފިލްޓަރ ތަކަކީ އަބަދުވެސް މީހުން ފޮޓޯ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ފިލްޓަރ ތަކެއް

ކ. މާލެ | 15 އޯގަސްޓް 2019 | ބުރާސްފަތި 08:13 | 3,939

ސްނެޕްޗެޓުގެ ކުރީގެ އައިކަން އާއި މިހާރުގެ އައިކަން - އާކައިވް

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މަގުބޫލު އެއް ޕްލެޓްފޯމު ކަމަށްވާ ސްނެޕްޗެޓް އައިކަންގެ އަޕްޑޭޓާ ހެދި އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެއެވެ.

ދޮން ކުލައިގެ ބެކްގްރައުންޑެއްގައި ކުރަހާފައި އިންނަ ހުދު ކުލައިގެ "ގޯސްޓް" ފެނިގެންދާ މި އައިކަންގެ ވަށައިގެން ކުރިން ފެންނަ ކަޅުކުލައިގެ ފަށަލަ މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ފަލަކޮށް، ކުލަ ގަދަ ކޮށްފައެވެ.

މި ބަދަލާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މީސް މީޑިއާގައި އެކަމުގެ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި ނުވިތާކަށް އެމީހުންގެ ފޯނުތަކުން އެޕްވެސް ޑިލީޓް ކޮށްލާފައެވެ.

ސްނެޕްޗެޓަކީ މީސްމީޑިއާގެ މަންސަތަކުގެ ތެރެއިން ފޭސްބުކް އެއްފަރާތްކޮށް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން މީހުން ބޭނުންކުރާ އެއް އެޕެވެ. އެގޮތުން، ސްނެޕްޗެޓުގެ ފިލްޓަރ ތަކަކީ އަބަދުވެސް މީހުން ފޮޓޯ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ފިލްޓަރ ތަކެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ސްނެޕްޗެޓްގެ އާ އައިކަންގެ ސަބަބުން އެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުން މަދުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ސްނެޕްޗެޓަށް އޮތް ކަމަށް ގިނަ މީހުން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.