ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 19:19
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސިންގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަމުންދާ މަންޒަރު
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސިންގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަމުންދާ މަންޒަރު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އައިސީސީ ވިމެންސް ވޯލްޑްކަޕް
އައިސީސީ ވިމެންސް ވޯލްޑްކަޕް: ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިނގިރޭސިން އާ އިންޑިއާ
 
މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 8 ގައުމުން ވާދަކުރާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތާއި ވޭލްސްގައި ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ކްރިކެޓުގެ ވޯލްކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިންގްލެންޑާއި އިންޑިއާ ކަމުގައި ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

 

މިއަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމާއި ދިމާކޮށް ފަށާ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް ކްރިކެޓުގެ މުބާރާތުގެ ހުޅުވާ މެޗުގައި އިނގިރޭސިންނާއި އިންޑިއާގެ ކުރިމަތިލުން އޮންނާނީ ޖޫންމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޖޫންމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އޮންނައިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އޮސްޓްރެލިއާ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ ވެސްޓް އިންޑީޒްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

 

އަންހެނުންގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖުމްލަ 8 ޤައުމު ބައިވެރިވާއިރު، މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް އަނެއް ޓީމާއި ވާދަކުރާ އުސޫލުންނެވެ.

 

އެގޮތުން ހުރިހާ މެޗެއް ނިމޭއިރު އެންމެ ކުރި ހޯދާ ހަތަރު ޓީމެއް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފަނައިލަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ. އަދި ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާ ދެޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން އޮންނާނީ ޖުލައި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

އަންހެނުންގެ ކްރިކެޓުގެ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 2 ވަނަގައި އޮތް އިނގިރޭސިންނާއި މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ އޮސްޓްރެލިއާގެ ކުރިމަތިލުން އޮންނާނީ ޖުލައި 9 ވަނަ ދުވަހު ބްރިސްޓަލްގައެވެ.

 

އޮސްޓްރެލިއާ، ނިއުޒިލޭންޑް އާ އިނގިރޭސިންގެ އިތުރުން ވެސްޓް އިންޑީޒް މި މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެފައިވަނީ އައިސީސީ ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގަދަ ހަތެއްގައި ހިމެނިގެންނެވެ.

 

މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އަނެއް ހަތަރު ޓީމު ކަމުގައިވާ ސައުތު އެފްރިކާ، އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ އަދި ޕާކިސްތާން މި މުބާރާތަށް އައިސްފައިވަނީ ކޮލިފައިންގެ މެޗުތަކަށްފަހުއެވެ.

 

 

މުބާރާތާއި ބެހޭ ގޮތުން އައިސީސީގެ ޗީފް އެކްޒެކެޓިވް ޑޭވިޑް ރިޗަޑްސަން ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަށް މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ 9000 ޓިކެޓް މިހާރުވެސް ވިކިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް