ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަނޑިޔާރު ދީދީއަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިމަހު 26 އަށް

  • މެލޭޝިޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ ޖޫން މަހުގެ 28 ގައި
  • ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައި
  • ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ވަނީ ނިންމާފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 14 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 19:28 5,881

އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ތަހުގީގުގައި ފަނޑިޔާރު ދީދީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށްދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހަށް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމާފަިއވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. އެ މުއްދަތަކީ ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރާ މުއްދަތެކެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޒަހީން ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތުގައި މުއްދަތު ގުނަނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާކަމުން، 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިމަހުގެ 26 އަށް ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރު ދީދީ، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އެވެ.

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ތަހުޤީޤް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ދަރުބާރު ގޭގަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަނޑިޔާރު ދީދީ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާފައިނުވާއިރު، ފަހުން ވަނީ ލިޔުމުން ޖަވާބުދެއްވާފަ އެވެ.

ދީދީގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުގެ ތެރޭގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނަތުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމުގެ އިތުރުން މަގާމު ބޭނުންކޮށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދުންވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ ހުރިހާ ތުހުމަތުތަކަކަށް ދީދީ އިންކާރު ކުރައްވައެވެ. އޭގެއިތުރުން ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ނުފޫޒުން މަޤާމެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ކޮށްފައިވާ މެސެޖުތަކެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރުގެ މަގާމަށް އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ޣާނިޔާ އަބްދުލް ގަފޫރު ހަމައްޖައްސައިދޭން އެދިފައިވާކަން އެ މެސެޖުތަކުން ހާމަވެއެވެ.

ތަހުޤީޤުގައި އެކަން ހާމަވުމާއެކު ޣާނިޔާ އަބްދުލް ގަފޫރު ވަނީ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރު ދީދީ މިވަގުތުވެސް ހުންނެވީ މެލޭޝިޔާގަ އެވެ. އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަހުގީގަށްފަހު އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދީދީ މެލޭޝިޔާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ ޖޫން މަހުގެ 28 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް