ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - ޔޫއެފާ ބެސްޓް ޕްލޭޔަރ

ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑްގެ މަގާމަށް ރޮނާލްޑޯ އަދި މެސީ ވާދަކުރަނީ

  • ރޮނާލްޑޯ އަދި މެސީ އަށް ވެސް ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުރިމަތި ލާންޖެހުނީ ނާކާމިޔާބީއާ

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 9 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 19:07 7,245

ރޮނާލްޑޯ އަދި މެސީ - ގޫގުލް

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑްގެ އެވޯޑަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، ލިއޮނަލް މެސީގެ އިތުރުން ލިވަރޕޫލްގެ މާނޭ ނޮމިނޭޓްވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ފަސް ފަހަރު ހޯދައިފައިވާ މި ދެކުޅުންތެރިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ނޮމިނޭޓްވިއިރު ލިވަރޕޫލްއާއި އެކު މާނޭ ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ނިމިދިޔަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޮނާލްޑޯއަށް ޖެހިފައިވަނީ އެންމެ ހަ ލަނޑެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ކުޅެމުން އަންނަ ޔުވެންޓަސް އާއިއެކު އޭނާ އަށް ދެވުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލާއި ހަމައަށެވެ. ފަސް ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ރޮނާލްޑޯއަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

ލިއޮނަލް މެސީއަކީ ނިމިދިޔަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މުބާރާތުގައި 12 ލަނޑު ބާސެލޯނާއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ. މެސީއަކީ މި މުބާރާތުގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މެސީ ކުޅެމުން އަންނަ ބާސެލޯނާ ނިމިދިޔަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކެޓީ ސެމީ ފައިނަލުގައި ލިވަރޕޫލް އަތުން ބަލިވުމުންނެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު މިޑްފީލްޑަރުންނަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންނަކީ ލިވަރޕޫލްގެ ޖޯޑަން ހެންޑަސަން އާއި އަޔަކްސްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ފްރޭންކީ ޑިޔޮންގެ އިތުރުން ޓޮޓެންހަމްގެ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަންއެވެ.

އެންމެ މޮޅު ޑިފެންޑަރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ ލިވަރޕޫލްގެ ވެންޑައިކާއި އެޓީމުގެ އެލެގްޒެންޑާ އާނޯލްޑާއި އަޔެކްސްގެ ޑިލައިޓެވެ.

އެންމެ މޮޅު ކީޕަރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންނަކީ ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު އަލިސަން ބެކާ އާއި ޓޮޓެންހަމުގެ ހޫގޯ ލޮރިސް އާއި ބާސެލޯނާގެ މާކް އަންދްރޭ ޓާސްޓެގަންއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ގެ މަގާމު ލިބުނީ ލޫކާ މޮޑްރިޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް