ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - ޑީއާރްސީ

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑޮކްޓަރަކު މެރި ކުށުގައި 3 ޑޮކްޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މަރާލާފައިވަނީ ކެމެރޫންގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ރިޗާރޑް މޮޒޫކޯ
  • އޭނާ މަރާލީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއަކުން
  • ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އެ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ކޮށްފަ

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 9 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 04:14 10,839

މޮޒޮކޯގެ ހަށިގަނޑު ކެމެރޫންއަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯ (ޑިއާރްސީ) ގައި ވޯލްޑް ހެލްތް އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއު އެޗްއޯ) ގެ ޑޮކްޓަރަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި އެ ގައުމުގެ ތިން ޑޮކްޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެޕްރިލް މަހު މަރާލާފައިވަނީ ކެމެރޫންގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ރިޗާރޑް މޮޒޮކޯއެވެ. އޭނާ މަރާލީ ބުޓެމްބޯގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން މޮޒޮކޯ ޑީއާރްސީއަށް ފޮނުވާފައިހުރީ އެގައުމުގައި ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި އެބޯލާ ވައިރަސް ޑިސީސް (އީވީޑީ) އެބޯލާ ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުމަށެވެ.

ބުޓެމްބޯގެ އަސްކަރީ ޕްރޮސެކިއުޓަރެއް ކަމަށްވާ ކޮލޮނެލް ޖީން ބެޕްޓިސްޓް ކުމްބޫ އާއި ހަވާލާދީ އޭއެފްޕީގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ޑޮކްޓަރުންގެ މައްޗަށް އަންނާނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި ތިން ޑޮކްޓަރުން މުޒޯކޯ މަރާލުމަށް އެޕްރިލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު މަޝްވަރާ ކުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ބުޓެމްބޯގެ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އެ ސިޓީގެ މޭޔަރަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ.

ޑީ.އާރް.ސީ ގައި ފެތުރެމުންދާ އެބޯލާ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އެހީތެރިންނާ އެކު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް