ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ކުޅިވަރު - ވޮލީބޯޅަ

ސްރީލަންކާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ޔޫތު ސެންޓަރ ފުރާލަދީ: މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް

  • މެޗު ބެލުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ އާންމުން ދިޔުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ އެދިފައި

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 7 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 16:29 4,842

ވޮލީ ޓީމާއިއެކު މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އޮގަސްޓް މަހު 13 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ބައްދަލުކުރާ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ބެލުމަށްވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ސޯޝަލް ސެންޓަރަށް މެޗު ބެލުމަށް ދިޔުމަށް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ގޮވައިލައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ގައުމީ ވޮލީ ޓީމާއި މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފެހި، ރަތް، ހުދުން ސޯޝަލް ސެންޓަރު ފުރާލަދިނުން އެއީ ވޮލީ އާއިލާގެ އެދުމެއް ކަމަށާއި، ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ގަދަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށާއި، ވޮލީ އަކީ ވެސް ރާއްޖޭއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދޭނެ ކުޅިވަރެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުން ވޮލީން ރަން މެޑަލް ހޯދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން މި ކަންކަމުގައި ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ވޮލީ ޓީމުގައި އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ވ. އަތޮޅު ކުޅުންތެރިން ކަމުން އެ އަތޮޅުން މެޗު ބަލަން ސަޕޯޓަރުން ގެނައުމަށް ދަތުރުތައް ސަރުކާރުގެ ޙަރަދުގައި ކުރެވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗް ސާޖިދު ބުނީ، މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވޮލީ ޓީމާއި ވަރަށް ގާތްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށާއި، ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމަކު ބުނި ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކޮށްދެއްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މިނިސްޓަރ މަހްލޫފްގެ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ސާޖިދު ބުނީ މިއީ ސެންޓްރަލް ޒޯނަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ޓީމަށް ލިބުނު ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި، މީގެ ސަބަބުން މުބާރާތުގެ ކުރިން ވާދަވެރި މެޗުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކެޕްޓަން ހުޒާމް ވަނީ މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ރާއްޖޭގެ ވޮލީއަށް ކޮށްދެއްވަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ވޮލީ އާއިލާގެ ނަމުގައި ޝުކުރުއަދާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ހުޒާމް ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް