އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ދުނިޔެ - އީރާން

އީރާނުން ހަމަލާ ދޭނީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ބޭސްތަކަށް: ލަރިޖާނީ

  • އެމެރިކާއިން ވަނީ އީރާނާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފަ
  • ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޑީގައި ހުންނެވީ މަންދޫބު ހުކް ކަމަށް ލަރިޖާނީ ތުޙުމަތު ކުރެއްވި
  • އެމެރިކާއިން އީރާނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައެއް ފެށުމަކީ އެކަށިގެންވާ ކަމެއް

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 7 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 08:03 10,513

އީރާނުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލީ ލަރިޖާނީ - އާކައިވް

މެދުއިރުމަތީގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ހޫނުވެ ހަނގުރާމައެއް ފެށިއްޖެނަމަ، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ބޭސްތަކަށް އީރާނުން ހަމަލާދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އީރާނުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލީ ލަރިޖާނީ އިންޒާރު ދެއްވައިފިއެވެ.

މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ލަރިޖާނީ ވިދާޅުވީ، އިސްރާއީލާއި އަދި އެ ސަރަޙައްދުގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެމެރިކާއިން އީރާނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައެއް ފެށުމަކީ އެކަށިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އީރާނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ އެންމެ ކުޑަ އަސްކަރީ އަމަލަކީވެސް އެ އަމަލަކާއި ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނެ އަމަލެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަރިޖާނީ ވިދާޅުވީ އެ ހާލަތުގައި އީރާނުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހަމަލާދޭނީ މެދުއިރުމަތީގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ބޭސްތަކަށް ކަމަށާއި، އެމެރިކާއިން އެކަމާއި މެދި ކުޑަވެސް މިންވަރަކަށް ފިކުރު ހިންގާނަމަ އެފަދަ އަމަލެއް ނުހިންގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން އިރާނާއި ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ހަނގުރާމައެއް ފަށާފާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ދެކިނުލައްވާ ކަމަށެވެ. ލަރިޖާނީ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ އަސްކަރީ އިސްނެގުމެއް ފަށައިފިނަމަ ވާނެ ގޮތް އެމެރިކާއަށް ވަޒަން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، ލަރިޖާނީ ވަނީ އެމެރިކާ ތަމްޞީލު ކުރުމަށް އީރާނުގައި ހުންނަ މަންދޫބު، ބްރައިއަން ހުކްއަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ހުކް ކަމަށް ލަރިޖާނީ ވަނީ ތުޙުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާއިން މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަސަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ޤައުމުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓަށް ކުރި ނަމަވެސް، އެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވާލެވޭ ވަރުގެ އަސަރެއް އެ ފިޔަވަޅުތަކުން ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ލަރިޖާނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް