ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ދުނިޔެ - ސުޝްމާ އަވަހާރަވުން

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ސުޝްމާ އަވަހާރަވެއްޖެ

  • އޭނާ އަވަހާރަވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ
  • އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިވަޑައިގެން
  • އަވަހާރަވެފައިވަނީ 67 އަހަރުފުޅުގަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 7 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 00:49 4,211

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރސް މިނިސްޓަރ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ އަވަހާރަވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިވަޑައިގެން، ނިއުދިއްލީގެ އޯލް އިންޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސެސް (އެއިމްސް) ގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަނިކޮށް އުމުރުފުޅުން 67 އަހަރުފުޅުގައެވެ.

ސުޝްމާއަކީ އިންޑިއާގައި އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ އަންހެން ބޭފުޅާއެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ހާރިޖީ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވީ ސުޝްމާއެވެ.

އޭގެއިތުރުން، 1977 ވަނަ އަހަރުގައި ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވިއިރު އެކަމަނާގެ އުމުރުން 25 އަހަރެވެ. ސުޝްމާއަކީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިމާވާ ކޮންސިއުލާ މައްސަލަތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ހުށިޔާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭކަނބަލެކެވެ.

ސުޝްމާ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީ ވަނީ އެކަމުގެ ހިތާމަ ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، މޯދީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސުޝްމާ އަވަހާރަވުމަކީ އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ތާރީޚުގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ބާބެއްގެ ނިމުން ކަމަށެވެ.

"ސުޝްމާއަކީ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނުވާ ބޭފުޅެއް. އަދި އެތައް ބައެއްގެ އުންމީދާ ގުޅިފައިވާ ބޭފުޅެއް،"މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝުޝްމާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމުގައި ހުންނެވިއިރު އިންޑިއާއިން އެކި ގައުމުތަކާ އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އެކަމަނާ އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެއާއިއެކު ގާތް ގުޅުންތަކެއް ބޭއްވުމަށްވެސް ޝުޝްމާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު އެންމެ ހަލަބޮލިވި ވަގުތުތަކުގައިވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ސިޔާސީ މަޝްރަހހު ފިނިކުރުމަށްޓަކައި ޝުޝްމާގެ ވަޒީރުކަމުގައި އެކަމަނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމަނާ ވަނީ ވަޒީރުކަމުގެ އެންމެފަހު ދުވަސްވަރުގައިވެސް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުނ ހަރުދަނާކޮށް، ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކެއް ޤާއިމްކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް