ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - އެމެރިކާ-ވެނެޒުއޭލާއާ

އެމެރިކާއިން ވެނެޒުއޭލާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

  • މެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ އެ ގައުމުގައި ހުރި ވެނެޒުއޭލާގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފަ
  • ފައިސާގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް އެމެރިކާއިން ވެނެޒުއޭލާ އާއެކު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި
  • ކުރިން އެ ގައުމުން އެޅި ފިޔަވަޅު ތަކުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުން ތަކެއް ވެނެޒުއޭލާގެ ސޯޝަލިސްޓް ސަރުކާރަށް ކުރާނެ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 6 އޯގަސްޓު 2019 | އަންގާރަ 19:03 2,680

ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ - ބީބީސީ

އެމެރިކާއިން ވެނެޒުއޭލާގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ އެ ގައުމުގައި ހުރި ވެނެޒުއޭލާ ސަރުކާރުގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ގައުމުގައި ހުރި ވެނެޒުއޭލާގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ބޭރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ފައިސާގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއްވެސް އެމެރިކާއިން ވެނެޒުއޭލާ އާއެކު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕަ ވަނީ ރިޔާސީ އަމުރެއް ކުރައްވާފައެވެ.

މި އަމުރުގައި ވެނެޒުއޭލާގެ އެއްވެސް ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ފައިސާގެ އެއްވެސް އެހީއެއްް ނުވަތަ މުދަލުގެ އެއްވެސް އެހީއެއް އެމެރިކާއިން ވެނެޒުއޭލާއަށް ނުދޭނެކަމަށް ވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާއިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިން އެ ގައުމުން އެޅި ފިޔަވަޅު ތަކުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ވެނެޒުއޭލާގެ ސޯޝަލިސްޓް ސަރުކާރަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިއީ އެ ގައުމުގެ ސޯޝަލިސްޓް ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން އެޅުނު ފިޔަވަޅެކެވެ.

އެމެރިކާ އަކީ މަޑޫރޯގެ ސަރުކާރު ގަބޫލުނުކުރާ 50 ގައުމުގެ ތެރެއިން އެއް ގައުމެވެ. އެ ގައުމުން ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ކަމަށް އިއުލާން ކުރި އެ ގައުމުގެ "ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީ"ގެ ލީޑަރު ހުއާން ގައިޑޯ އަށް އެ ގައުމުގެ ތާއީދު އޮތްކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް