ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 03:05
ޒައިދުލް އަމީން ރައީސް މައުމޫނާ އެކު: މިހާރު ހުންނެވީ ބަންދުގައި
ޒައިދުލް އަމީން ރައީސް މައުމޫނާ އެކު: މިހާރު ހުންނެވީ ބަންދުގައި
ފޭސްބުކް
ޒައިދުލް އަމީން
ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް އިތުރު 13 ދުވަސް ޖަހައިފި
ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މިދިޔަ މަހު 22 ގައި ވަނީ އަލުން ޖަލަށް ބަދަލު ކޮށްފައި

ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު 13 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް ތިން ފަހަރު މުއްދަތު ޖެހުމަށްފަހު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށް އަނެއްކާވެސް ޒައިދު ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ގޭބަންދުން އަލުން ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ޒައިދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅެނީ ރައީސް މައުމޫނާއި ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ހޯދުމަށް ކަމުގައެވެ. އަދި އެކަމަށް ފުލުހުންގެ ބައެއް އޮފިސަރުން އޭނާއަށް މަޖުބޫރު ކުރުވަމުން ގެންދަވާކަމަށްވެސް ޒައިދު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޒައިދުގެ ތުހުމަތުތައް ބަލަމުން ގެންދާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ކުރިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޒައިދުގެ ބަޔާނަށްފަހު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައިވެސްވަނީ ޒައިދުގެ ތުހުމަތުތައް ބެލުމަށާއި ޒައިދުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އަދި ޒައިދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވެލައްވާކަމަށް ބުނެ އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ޒައިދުގެ އަނބި ކަނބަލުން ޝިޔާމާ މުހައްމަދު ވަނީ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށްވެސް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް