ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 00:24
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕްގެ ތަށި ޓީސީން އުފުލާލަނީ
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕްގެ ތަށި ޓީސީން އުފުލާލަނީ
ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް
ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ޓީސީން ހޯދީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް، އޭގެ ފައިދާ ދިވެހި ފުޓުބޯޅައަށް ކުރާނެ: ސްޓެވާޓް
 
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ
 
ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާ ދޭތެރޭ އުންމީދު ބޮޑު

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީން ހޯދުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފައިދާ ދިވެހި ފުޓުބޯޅައަށް ކުރާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެފްއޭއެމްގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްޓެވާޓް ބުނީ ޝައިހް ކަމާލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީން ހޯދުމަކީ ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ ކުރިއަށް ޖެހެމުންދާ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ކަމަށާއި އެކަން އުފަލާއެކު ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ.

ސްޓެވާޓް ބުނީ، މިއަހަރަކީ ގައުމީ ޓީމަށް ވަރަށް މުހިންމު ދެ މުބާރާތެއް އޮތް އަހަރަކަށް ވުމުން، އެ ދެމުބާރާތައް ތައްޔާރުވާން މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް މިފަހަރު ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ދޭނެ ކަމަށާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަކީ މުސްތަގްބަލާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ސްޓެވާޓް ބުންޏެވެ.

ކޯޗް ސްޓެވާޓް ވަނީ ގައުމީ ޓީމާއި ހަވާލުވެ، އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގެ ޕްލޭއޮފްގައި މިދިޔަ އަހަރު ލާއޯސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބަންގްލަދޭޝް އާއި ދެކޮޅަށް މިދިޔަ އަހަރު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ރާއްޖެ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ 5-0 ލަނޑުގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.
ގައުމީ ކޯޗާއެކު އެފްއޭއެމްއިން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މިއަދު ރަސްމީކޮށް އާކޮށްފައި ވަނީ އެއް އަހަރާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް