ހޯމަ 16 ޑިސެންބަރު 2019
07 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:00
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - މެރިން ސައިންސް ކޭމްޕް 2019

މެރިން ސައިންސް ކޭމްޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލަފި

  • ކޭމްޕު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 ކުން 3 އަކަށް ކ. ތުލުސްދޫގަ
  • ކޭމްޕުގައި ޢާޒީ ސުކޫލް، ހިރިޔާ ސުކޫލް، މުހިއްޔިއްދީން ސުކޫލް، އަދި ލ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން 58 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި
  • ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް ކްލާސްރޫމް ސެޝަންތަކާ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 4 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 17:11 1,592

މެރިން ސައިންސް ކޭމްޕް 2019 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ސާނަވީ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މެރިން ސައިންސް ކޭމްޕްގެ މިއަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކޭމްޕް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލަފިއެވެ.

މި ކޭމްޕަކީ މެރިންސައިންސް އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާ ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުކޮށް މި ސިނާއަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ދަރިވަރުންނަށް ހޯދާ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޭމްޕެކެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކޭމްޕު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 ކުން 3 އަކަށް ކ. ތުލުސްދޫގައެވެ.

މި ކޭމްޕުގައި ޢާޒީ ސުކޫލް، ހިރިޔާ ސުކޫލް، މުހިއްޔިއްދީން ސުކޫލް، އަދި ލ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން 34 އަންހެން ދަރިވަރުންނާ 24 ފިރިހެން ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް ކްލާސްރޫމް ސެޝަންތަކާ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. ކްލާސް ރޫމް ސެޝަންތަކުގައި ކޭމްޕުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކުގައި ދަރިވަރުން އެއްކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާ ގުޅޭ ގްރާފްތައް ކުރަހަން ވަނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ. ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާ ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

ކޭމްޕުގައި ދަރިވަރުންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރަންލިބުނު އަމަލީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ހާދިސާ ތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތާ، ފަރުތަކުގެ ދިރުންތަކުގެ މައުލޫމާތާ، ފަރުގެ ދިރުން ހުރިވަރު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭ ކުރާނެ ގޮތާ، މޫދުގެ އޮއެވަރު ބާލަނެ ގޮތާ، ގޮނޑުދޮށްތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާ ކުރާނެ ގޮތް އަދި ގޮޑުދޮށުގައި ހުންނަ ވެލީގެ ސައިޒުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ބާނާ ގޮތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާވެސް ދަރިވަރުން ވަނީ މި ކޭމްޕުގައި ކޮށްފައެވެ.

މި ކޭމްޕުގައި ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ މެރިން ރީސާރޗް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް-ކޯސްޓް ގާރޑު ރިސޯސްގެ ބޭފުޅުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް