ހޯމަ 26 އޯގަސްޓު 2019
03 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:29
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ޝާހުރުކް ޚާންގެ ހިތް އޮތީ އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި

  • ބޮލީވުޑް އަދި ހޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިން ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުން
  • ޝާހުރުކް އާއިލާ އާއި އެކު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި 18 ގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 4 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 11:00 46,094

ޝާހުރުކް ޚާން އާއި ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޚާން - އިންސްޓަގްރާމް

ދިވެހިރާއްޖެ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ގިނަ ތަރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށެވެ.

އެގޮތުން ބޮލީވުޑް އަދި ހޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިން ދަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑް ގެ ސުޕަރ ސްޓާރ ޝާހުރުކް ޚާން ހިމެނެއެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ޝާހުރުކް އޭނާގެ އާއިލާއާއި އެކު ރާއްޖެ އައިސް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު ރާއްޖެ އަނބުރާ ދިޔަތާ ދެ ހަފްތާ ވީއިރުވެސް ޝާހު އާއި އާއިލާއިން ދަނީ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އޭނާގެ އިންސްޓަރގްރާމްގައި ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

ޝާހުރުކް ޚާން ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ މި ފޮޓޯތައް އިންޓަނެޓްގައި ވައިރަލް ވެފައިވާއިރު އެ ފޮޓޯތަކުގެ ހިތްގައިމު ކަމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފެނުންވަނީ ކޮމެންޓްކޮށްފައެވެ.

ޝާހްރުކް އާއި އާއިލާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކޮށްފައިވަނީ ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި ރިސޯޓުގައެވެ.

ޝާހުރުކްގެ ތިން ދަރިން

މި އަހަރު މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި އަބީޝޭކް ބައްޗަން އާއި އައިޝްވާރްޔާ ރާއި، މަލިކާ އަރޯރާ އާއި އަދި އަރްޖުން ކަޕޫތު، ކްރިތީ ސަނޯން، ކެޓްރީނާ ކެއިފް، އަރްޖުން ރާމްޕަލް އަދި ވިވެކް އޮބަރޯއި ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭ އަކީ މިހާރު ހުޅަނގުގެ ގައުމުގެ ތަރިންގެ މެދުގައި ވެސް މަގުބޫލު ތަނެކެވެ. އެގޮތުން، ދާދި ފަހުން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ސޯފީ ޓަރނަރ އާއި ޖޯ ޖޯނަސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހަނީމޫން ހޭދަކޮށްފައެވެ.

މި ދެ މީހުންގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ކާރާ ޑިލެވިން، އޭޝްލީ ބެންސަން، ރީޓާ އޯރާ އަދި ގްވިނެތު ޕަލްޓްރޯ، ކްރިސް މާޓިން އާއި ޑަކޯޓާ ޖޯންސަން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް