ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 21:08
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ސަލާމް ކިޔަނީ
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ސަލާމް ކިޔަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއިން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެ
ކޮލިފައި މެޗުގެ ކުރިން ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެވޭތޯ އެބަ މަސައްކަތްކުރަން: އައްޔަ
 
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނި
 
ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރަނީ މާލޭގައި ރަހްމަަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން ލިބޭތޯ
 
އަފްއާނިސްތާން އަދި މިޔަންމާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމާއެކު މެޗު ކުޅެން ދައުވަތު ދީފަ

އޭޝިއަންކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް މި މަހު 28 ގައި ނިކުތުމުގެ ކުރިން ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން އަލީ ނާޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން އައްޔަ ވިދާޅުވީ، ގައުމީ ޓީމާއެކު ކުޅުމަށް މިހާރުވެސް ތިން ގައުމަކުން ދައުވަތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ތިން ގައުމުންވެސް އެދިފައިވަނީ އެގައުމުގައި މެޗު ކުޅެން ކަމަށެވެ.

އައްޔަ ވިދާޅުވީ، ގައުމީ ޓީމަށް ތައްޔާރުވާން ވަގުތު ސަލާމްތާން ފުރުސަތު އޮންނާނީ ދަތުރުކޮށް އެހެން ގައުމެއްގައި މެޗެއް ކުޅުމަށްވުރެ ރާއްޖޭގައި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔށް ގެންގޮސް، ރާއްޖޭގައި ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އައްޔަ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކުޅެން އެހެން ގައުމެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ޓީމާއެކު މެޗުއް ކުޅެން ދައުވަތު ދީފައިވާ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަފްއާނިސްތާން އަދި މިޔަންމާ ހިމެނޭކަމަށް އައްޔަ ވިދާޅުވިއިރު، މި ދެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމަކީވެސް ރައްކާތެރިކަމެއްކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހާގަކޮށްފައެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވީ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗު ކުޅޭނެ ޓީމެއް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށާއި، އިދިކޮޅަށް ކުޅޭނެ ގައުމު ނިންމާނީ ކޯޗާއެކުވެސް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރެޓްސްގައި 2019 އަހަރު ބާއްވާ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ ގްރޫޕް ޑީގައި އޮމާން، ފަލަސްތީން އަދި ބޫޓާނާއެކުގައެވެ.

އެގޮތުން ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ނިކުންނާނީ ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗަށް ބޭނުންކުރާ ސްކޮޑު އަދި ފަރިތަކުރުން ފަށާ ގަޑި ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް