ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި ހަ ބޭފުޅުންގެ ނަން ފާސްވެއްޖެ

  • 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިސް ވޯޓާހައުސް ކޫޕާރ ވަނީ 86،814 ރުފިޔާއަށް ހަމައްޖާސަފަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 31 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 19:14 4,033

ބޭންކްގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 24 ރުފިޔާގެ މަގުން ހިއްސާ ބެހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ - ޓްވިޓަރ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނުވި ހަބޭފުޅުންގެ ނަން ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވީޓުދިން ފަރާތްތަކުގެ އިްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކަޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ހަމަނުވާތީވެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިތުރު ދެ ނަން ބޯޑަށް އައްޔަންކުރުމަށް ފޮނުވާފިނަމަ އެ ދެނަމަށް ވޯޓުލުމަށް އިތުރު ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސަރުކަރުގެ ފަރާތުން ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑަށް ހުށައަޅާފާވާ ނަންތަކަކީ ބޯޑުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު ގެ މަގާމަށް ބޭންކްގެ މިހާރުގެ ސީއީއޯ ޓިމޮތީ ސޯޔަރ، ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޖުވެއިރިޔާ ސައީދު، ޘަނާ މަންސޫރު، އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ، ހައްވާ ސަފުނާ އަދި ހުސެން ތައުފީގު އަލީއެވެ.

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ހުށައަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތަކަކީ މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު އަދި އަހްމަދު މުހައްމަދު އެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އާއި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ބެލެންސް ޝީޓް ހިއްސާދާރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސް ކޮށްފައެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިސް ވޯޓާހައުސް ކޫޕާރ ވަނީ 86،814 ރުފިޔާއަށް ހަމައްޖާސަފައެވެ.

ބޭންކްގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 24 ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ 129.17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ބަހަންވެސް މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް