އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރައީސް ސޯލިހު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ތަފާތު ކަމަށް އާ ބޮޅެއް

  • އަންޖަލްއަށް މުލިއާގެ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދެއްވާފައި
  • އޭނާގެ އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާވެސް ވަނީ ދެއްވާފައި

ކ. މާލެ | 28 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 17:17 | 87,895

ރައީސް ސޯލިހު އަންޖަލްއަށް ހަދިޔާއަށް ދެއްވާފައިވަނީ މި ބައިސްކަލް - ހައްވާ މުހައްމަދު

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގްބޫލް ފަރާތެކެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ދޭތެރޭ އެ މަނިކުފާނު ބަހައްޓަވާ ޚާއްސަކަން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން، އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ 8 މަސް ފާއިތުވެގެންދާއިރު މި ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ތަފާތު ފޯރަމްތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވަގުތު އެ މަނިކުފާނު އެ ކުދިންނާއި ބަހައްޓަވާ ގާތްކަމާއި އޯގާތެރިކަން މި ކަމަށް ހެކި ދެއެވެ. އެކުދިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވަގުތު، އެ ކުދިންގެ އުމުރުފުރައިގެ ބޭފުޅަކަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެން، އެ ކުދިންނާއި ސަމާސާކޮށް ހައްދަވައެވެ. އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދާދި ފަހުން މީސްމީޑިޔާގައި ވައިރަލްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ "މިސްކިތު ފްރެންޑް" ވާހަކަ އާއި "އިބޫ އޯކޭ" ތަސްވީރު ކުރެހި މަރިޔަމް އަންޖަލް ސިޖްނީންގެ ވާހަކަ ފުދެއެވެ.

އައްޑުސިޓީ ހިތަދޫއަށް އުފަން އުމުރުން އެންމެ ހަ އަހަރުގެ ސިޖްނީން އެންމެނަށް އެގިގެން ދިޔައީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު އޭނާ "އިބޫ އޯކޭ" ލިޔެފައި ކުރެހި ތަސްވީރުގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭރު އޭނާ އެ ތަސްވީރު ކުރެހީ ރައީސް ސޯލިހު ދެކެ އޭނާގެ މަންމަ ލޯބިވާތީ، މަންމައަށް "ސަޕްރައިޒް" އެއް ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ކުޑަކުދިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެ ކުދިން އުރާލާ، ސަލާމްކޮށްލާ މަންޒަރު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ފެނުމުން، އެމަނިކުފާނަކީ އަންޖަލް އެންމެ ލޯބިވާ ފަރާތަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި، އަންޖަލް ވަނީ އޭނާ ކުރެހި "އިބޫ އޯކޭ" ތަސްވީރު ރައީސް ސޯލިހަށް ހަދިޔާކޮށް، އެ މަނިކުފާނާއި އެކުގައި ހެދުނުގެ ނާސްތާގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. ރައީސް ވަނީ އަންޖަލް އެ މަނިކުފާނަށް ހަދިޔާއަށް ދިން، "އިބޫ އޯކޭ" ތަސްވީރު މުލިއާގޭގެ ސިޓިންރޫމްގައި ހަރުކޮށްފައެވެ.

އަންޖަލް "އިބޫ އޯކޭ" ތަސްވީރު ކުރަހަނީ

ރައީސް ސޯލިހު އަންޖަލް އާއި ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވައެވެ. އަންޖަލްގެ އުފަންދުވަހު ފޯނުން ގުޅުއްވައި، އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާވެސް ކިޔުއްވިއެވެ. އަދި އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަންޖަލް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންތައް ކަމަށްވާ، ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު "މުލިއާގެ" ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންޖަލް ރައީސް އާއި އެކު މުލިއާގޭގައި

އަންޖަލްގެ އެ ހުވަފެން ރައީސް މިވަނީ ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާފައެވެ. ޖުލައި 27 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ވަނީ އަންޖަލްއަށް މުލިއާގެ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ. އަދި އަންޖަލްއަށް އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، އެ މަނިކުފާނު ބައްލަވައިގެންފައިވާ ރީނދޫ ކުލައިގެ ބައިސްކަލްވެސް އޭނާއަށް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ރައީސް ދެއްވި މި ހަދިޔާއާއި އެކު، އަންޖަލް މި ވަނީ އުފަލުން ފޮޅިފައެވެ.

އަންޖަލް ކުރަހާފައިވާ ތަސްވީރެއް

ގައުމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރައްވަމުން، އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާ މި ފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ބޮޑު އެންމެންގެ މެދުގައިވެސް، އެ މަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ތަފާތު އެހާމެ މަގްބޫލް ރައީސްއަކަށެވެ. ވައުދުފުއްދަވާ ރައްޔިތުންނާއި މެދު އޯގާތެރިކަން ބެހެއްޓުވުމުގައި، ރައީސް ސޯލިހް ވަރެއް ނެތެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.