ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ހައްޖުގެ އަޅުކަން

ޓްރެކިންގ އެޕް ބޭނުންކުރުމަށް ހައްޖުވެރިންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • މޮގޮތަށް އިލްތިމާސް ކުރީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބައެއް ދިވެހިން ގެއްލިގެން ހޯދަން ޖެހޭތީ، އެކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ގެނައުމަށް
  • ހައްޖާޖީންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރިޔާދުގަިއި ހުންނަ ދިވެހި އެންބަސީގެ ޓީމެއް ޖިއްދާ އަދި މައްކާގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ
  • ދިމާވާ ކޮންސިއުލަރ އިމަރޖަންސީ ތަކުގައި އެމްބަސީއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 27 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 16:58 2,713

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަން ތައްޔާރުވެފައިތިބި ހައްޖާޖީން - އަވަސް

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދާ ހައްޖާޖީންގެ ފޯނުތަކުގައި ޓްރެކިންގ އެޕް ބޭނުންކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެންބަސީ އިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕްތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި އެމްބަސީ އިން ބުނީ މިގޮތަށް އިލްތިމާސް ކުރީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ދާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ދިވެހިން ގެއްލިގެން ހޯދަން ޖެހޭތީ، އެކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ގެނައުމަށްކަމަށެވެ. އަދި ހައްޖާޖީންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރިޔާދުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީގެ ޓީމެއް ޖިއްދާ އަދި މައްކާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާނެކަމަށާއި ދިމާވާ ކޮންސިއުލަރ އިމަރޖަންސީ ތަކުގައި އެމްބަސީއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެމްބަސީއިން ބުނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން މިފަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން 2000 ކޯޓާ ވަނީ ދީފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިފަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، ޒަޢީ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓް، ތަޒްކިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އަލް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މިނާ ހައްޖު އުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އެކްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް