ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓު - އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމްއަށް ބަވައިގެން ވާކަށް ނެތް!

  • އެފްއޭއެމްއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުން އަންނަނީ އަމާޒުވަމުން
  • އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕް ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުން
  • އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕް ބަދަލުކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ކްލަބްތަކުން ނަގާލި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

މޮރިޝަސް 26 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 18:01 9,614

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް (މ) އަދި އެބޭފުޅާއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން - މިހާރު

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބަލާ ކުޅިވަރަކީ ފުޓުބޯޅައެވެ. އެންމެ ގިނަ މީހުން ކުޅޭ ކުޅިވަރަކީވެސް ފުޓުބޯޅައެވެ. ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއްކުރާ ކުޅިވަރަކީވެސް ފުޓުބޯޅައެވެ. ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުން އަދި ވިޔަފާރިވެރިން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއްކުރާ ކުޅިވަރަކީވެސް ފުޓުބޯޅައެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކުޅިވަރަކަށް ވެފައިވަނީ ފުޓުބޯޅައެވެ. ފުޓުބޯޅައަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރާ އުންމީދުތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ލެވެލްގައި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދާތަން ދެކެން ބޭނުންވާ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި އެބަ ތިއްބެވެ. އެ ސަޕޯޓަރުންތައް ބޭނުންވަނީ ނަތީޖާއެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް އެކަކުވެސް ބަލިވާތަން ދެކޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.

ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރަން ސަޕޯޓަރުން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި

ސަޕޯޓަރުން މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފައިތިބީ މޮރިޝަސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ހޯދި ނަތީޖާއިންނެވެ. ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ހޯދި ނަތީޖާއަކީ އެއްވެސް ބަޔަކު އުންމީދުކުރި ނަތީޖާއެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝޕަށްވެސް ބައިވަރު ފާޑުކިޔުންތައްވެސް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އެފްއޭއެމްއަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އައިއޯއައިޖީ ގޭމްސްއަށްވުރެ އެފްއޭއެމްއަށް މުހިންމުވީ އައްޑޫގައި 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޔުއެފާގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމެވެ. ރަނގަޅު ކަމަކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ މުބާރާތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން ޓީމަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީންތައް ލިބެންޖެހެއެވެ. ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މެޗުތަކެއްވެސް ހޯދައިދޭންޖެހެއެވެ. މުބާރާތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، ދެ މަސް ކުރިން ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައި ތަމްރީންތައް ހަދައިގެން މުބާރާތާ ކުރިމަތިލިޔަސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ނަތީޖާ ލިބޭނީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އެފްއޭއެމުންވެސް މިކަމާ އުޅެގެންނެވެ. "ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ" ގެ ނަމުގައި ބަޔަކު ލޮލުގައި އަނދުން އަޅުވަން އުޅުނަސް ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެއް ނާރާނެއެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު

އެފްއޭއެމްއިން ފުޓުބޯޅަ ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމީ، މިއަދު ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާ އިއްތިފާގުވާނެ ކަމެކެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު އަނބިކަނބަލުންނާއެކު ޔޫރަޕް ދަތުރުތަކުގައި އުޅުއްވާއިރު، އެ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގަމުންދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފޮރުވިގެންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމްއަށް ކަރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއްވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. ތުހުމަތުތައް ކުރިމަތިނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ވައްކަން ކަމަށްވާއިރު، އެ ވައްކަމުގައި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމްގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ކަންކަން ބޮންސުންލައިގެންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ މަތިން ރައްޔިތުން ފޫހިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީ ކްލަބްތައް ތިބީ ނިދާފައެވެ. އެ ކްލަބްތަކުން ފުޓުބޯޅައަށް ހެޔޮ އެދޭނަމަ، އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕް ބަދަލުކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ކްލަބްތަކުން އެ ފުރުސަތު ނަގާލިކަމެވެ. އެ ނޫންނަމަ، ފުޓުބޯޅަ ކުރިއަރުވަން އުޅޭ ބަޔަކާއެކު މިހާރު ފެންނާނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ބޭނުންވަނީ ފުޓުބޯޅަ ކުރިއަރުވަން އުޅޭ ބަޔަކެވެ. ނަތީޖާ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް