އަންގާރަ 17 ސެޕްޓެންބަރ 2019
11 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ވިޔަފާރި - ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި 70 ޕަސެންޓްގައި

  • މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލޯނު ގެރެންޓީއާއެކު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ އަދަަދު ވަނީ 62.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 24 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 14:55 1,438

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހުރީ 70 އިންސައްތައިގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބްތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯންތަކަށް މިއަހަރު 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ އިރު ދައުލަތުންވަނީ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް މި އަދަދުގެ 20 އިންސައްތަ އަދާކޮއްފައެވެ. މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލޯނު ގެރެންޓީއާއެކު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ އަދަަދު ވަނީ 62.7 ބިލިައަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފާއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ އިންސައްތަ ގައުމުގެ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން ދަށްކުރަންޖެހެއެވެ. ތަރައްގީ ވަމުންއަންނަ ގައުމުތަކުގައި ދައުލަތުގެ ދަރަނި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބެހެއްޓުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނިސްބަތަކީ ގައުމުގެ ޖީޑީޕީގެ 60 އިންސައްތައެވެ.

ރައީސުލްހުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ކަނޑައަޅާފާ ވަނީ 30.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 23.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް