އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

ތައްޔާރުވާން ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ހަތަރު އަހަރު ނުފުދުނު؟

  • ޓީމު މޮރިޝަސްއަށް އައީ ހަތަރު ދުވަހުގެ ފަރިތަކުރުމަށްފަހު
  • ދުރާލާ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވެފައެއް ނުވޭ
  • މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް 10 ލަނޑު ވަނީ ވަދެފައި

ކ. މާލެ | 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 21:58 | 8,802

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު - އެމްއޯސީ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް މިއަހަރު އޮންނަކަން އެނގުނީ އިއްޔެއަކު ނޫނެވެ. މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އެކަން އެނގެއެވެ. އެކި ކުޅިވަރުތަކުން ޓާގެޓްތައް ކަނޑައަޅައި، ގޭމްސްއަށް ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ވަނީ ތައްޔާރުވާން ފަށައިފައެވެ. އޭގެ ފޮނި މީރުކަން މިފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކުޅިވަރު، ފުޓުބޯޅައިން މިފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ހޯދި ނަތީޖާއަކީ އެއްވެސް ދިވެއްސަކު އުންމީދުކުރާނެ ނަތީޖާއެއް ނޫނެވެ. ބަލައިގަންނާނެ ނަތީޖާއެއްވެސް ނޫނެވެ. ޓީމު ހިމެނުނު ގްރޫޕްގެ ފުލަށް ދިޔައީ ބައިކޮޅަށް 10 ލަނޑު ވަދެގެންނެވެ. ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެންމެ ލަނޑެކެވެ. މިއީ ހަމަ ގައިމުވެސް ފުޓުބޯޅަ ސަޕޯޓަރުން މާޔޫސްވާނެ ކަމެކެވެ. ލަދު ގަންނާނެ ކަމެކެވެ.

އަބަދު ސާކް ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ޓާގެޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ލެވެލްއަކަށް ފުޓުބޯޅަ ގެންދިޔުމަކީ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވަމުން އަންނަ ވާހަކައެކެވެ. އަދި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރުމާއެކު، ގައުމީ ކޯޗު ވެސް ބުނަމުން އައީ މިއީ ފުޓުބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދަކީވެސް ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔުމެވެ.

މަޔޯޓޭ އަދި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން

މިފަހަރުގެ ގޭމްސްއަށް ފުޓުބޯޅަ ޓީމު މޮރިޝަސްއަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެއެވެ. ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްވެސް ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ. މިއީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ މުބާރާތަކީ ތަޖުރިބާ ހޯދާ މުބާރާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮންމެވެސް ޓާގެޓެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. އެ ޓާގެޓަކަށް މަސައްކަތްވެސް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ބަހަނާ ހުއްޓާލަން ޖެހެއެވެ. ޓީމެއް ފުރިހަމަވާނީ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންނާވެސް އެކުގައެވެ. ތިޔަބުނާ ޓުވާޑްސް ފިއުޗާއެއް އަދި ނުފެނެއެވެ.

ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ކެޓުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހެނީ ކުޅުންތެރިންނެއް ނޫނެވެ. ކޯޗެއްވެސް ނޫނެވެ. ޒިންމާ ނަގަން ޖެހެނީ ސީދާ އެފްއޭއެމުންނެވެ. ޓީމަށް އެކަށީގެންވާ ތައްޔާރީތައްވާން މަގު ކޮށައިދޭންޖެހޭ ތަނަކީ އެފްއޭއެމްއެވެ. މިފަހަރު ފެނިގެން ދިޔައީ ގޭމްސް އެފްއޭއެމުން ސީރިއަސްކޮށް ނުނަގާ ކަމެވެ. އެކަން އެފްއޭއެމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖު ބަލާލުމުންވެސް އެނގެއެވެ. ގޭމްސްގެ އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް އަޕްޑޭޓްކޮށްފައެއް ނެތެވެ. މިއީ ބަޔަކަށް ފޮރުވަން ކުރި ކަމެއްތޯއެވެ؟

ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދުތަކާ ކުޅުން އެފްއޭއެމުން ހުއްޓާލަން ޖެހެއެވެ. އެކިއެކި ބަހަނާތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލަން ޖެހެއެވެ. ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ރަނގަޅު ފަރިތަކުރުންތަކެއް ހޯދައިދޭން ޖެހެއެވެ. ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތައްވެސް ހޯދައިދޭންޖެހެއެވެ. މުބާރާތަކަށް ތައްޔާރުވާންވީމަ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައި ހަތަރު ދުވަހުގެ ތަމްރީންތަކަށްފަހު، މުބާރާތާ ކުރިމަތިލުމުގެ ސަގާފަތް ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.