ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 16:21
މެންސިޓީއަށް ކޮންމެ މަޗަކީ ފައިނަލް މެޗެއް ކަމަށް ކޯޗު ބުނޭ
މެންސިޓީއަށް ކޮންމެ މަޗަކީ ފައިނަލް މެޗެއް ކަމަށް ކޯޗު ބުނޭ
ގޫގުލް
މެންސިޓީ ތިންވަނައަށް
މެންސިޓީން ތާވަލްގެ ތިންވަނައަށް ޖެހިލައިފި
 
މެންސިޓީއަށް ކޮންމެ މެޗަކީ ފައިނަލެއް ކަމަށް ކޯޗު ބުނޭ

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަރ ލީގުގައި ސަންޑަލެންޑް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ތާވަލްގެ ތިންވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

 

ރޭގެ މެޗުގެ ނަތީޖާއާ އެކު ރެލިގޭޝަންގެ ބިރު ކުރިން ވެސް އޮތް ސަންޑަލެންޑaށް ވަނީ ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމްވާން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައެވެ.

 

ސަންޑަލެންޑް މިހާރު އޮތީ 19 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ އެންމެ ފުލުގައެވެ. އެންމެ ގާތުގައި އޮތް ހަލް ސިޓީ އާއި ސަންޑަލެންޑާ ދެމެދު 2 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގު އެބައޮތެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސަންޑަލެންޑްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ލީޑް ނެގީ ސިޓީންނެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ 42 ވަނަ މިނިޓްގައި ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އެވެ.

 

ސިޓީގެ ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގައި ފެނުނީ ލިރޯއީ ސާނޭގެ ފަރާތުންނެވެ. މިލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ދެ ވަނަ ހާފްގެ 14 މިނިޓްގައެވެ.

 

މިމެޗުގައި ސިޓީއަށް ލަނޑު ޖަހާނެ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ވެސް ލިބިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީގެ ބައެއް ޙަމަލާތައް ސަންޑަލެންޑްގެ ކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ.

 

މިމެޗުގައި ސިޓީއަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން އަގުއޭރޯ ވަނީ އޭނާ އެންމެ ފަހުން ސަންޑަލެންޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގައި ވެސް ލަނޑުޖަހާފައެވެ.

 

އެގުއޭރޯ ވެފައިވ ަނީ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަރަ ލީގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން 50 ގޯލް ޖެހި 21 ވަނަ ކުޅުންތެރިއާއަށެވެ.

ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފައި ވަނީ މަޤާމުގައި ދެމިއޮތުމަށް ކޮންމެ މެޗަކުން ވެސް މޮޅުވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ ލީގުގުގައި ވާދަވެރި ޗެލްސީ ހުއްޓުވުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް