ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - މައުމޫން ހަމީދު

ބާ ކައުންސިލް މިނިވަންވާނެ، ވަކީލުންނަށް ދެން ބިރެއް ނޯންނާނެ: މައުމޫން ހަމީދު

  • ޖޭއެސްސީ މެމްބަރަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް
  • ބާ ކައުންސިލް ހިނގާނީ މިނިވަންކޮށް ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެގެން
  • ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރާ ޖޭއެސްސީން ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ތައުރީފް ކުރެއްވި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 09:14 3,057

ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މައުމޫން ހަމީދު، ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ބާ ކައުންސިލު ވުޖޫދުވުމާއި އެކު، ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފު ނުވާހަ ހިނދަކު މިހާރު ވަކީލުން ޖެހިލުންވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މައުމޫނު ހަމީދު (މާނު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގު ކުރައްވާފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ވަކީލުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ވާދަވެރި އިންތިހާބަކަށްފަހު ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސް ވަނީ ހޮވާފައެވެ. އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވީ މައުމޫން ހަމީދު އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މައުމޫން ވިދާޅުވީ، ބާ ކައުންސިލް ހިނގަމުން ދާނި ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު އެއްކިބާވެ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ބާ ކައުންސިލާ އެކު ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ '' ފަންނު'' މިނިވަން ވެގެން ގޮސްފި ކަމަށާއި، ދެން ވަކީލުން ފަސްޖެހެން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޯޓުގައި ހުންނަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޔަގީން ވާނެ މިހާރު ތިމަންނަގެ ވަކީލުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނުހިންގޭނެ ކަން. އެއީ ވަކީލް މިހާރު ޖެހިލުންވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޮއްނާނެ އޭނަ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ވަކާލާތު ކުރާހާ ހިނދެއްގައި ވަކި ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް ފަރާތަކާއި މެދު ޖެހިލުންވާކަށް. އެމީހަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އޭނަގެ ފަންނުގެ ތެރެއިން އެ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ.

~ މައުމޫން ހަމީދު ~ ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ~

ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދައުލަތް ތަމްސީލްކުރައްވާ ވަކީލުންނަށްވެސް ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަޒީފާގެ ބިރެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މިހާރުވެސް އެ ޔަގީންކަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ބާ ކައުންސިލުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ގިނަ ވަކީލުންނާ މެދު ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ރައީސް މައޫމުންގެ ވަކީލުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ މައުމޫން ވިދާޅުވީ، ޝަކުވާ އެއް ހުށައަޅައިގެން އެއީ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފުވި ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ަރައީސް ސޯލިހު ބާ ކައުންސިލާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އަލިއަޅުވާލަމުން މާނު ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަކީ ކުރަން މިހާރުވެސް ލަސްވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ހަމަތަކާއި އެކު ދާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން މައުމޫން ވިދާޅުވީ، ޖޭއެސްސީން ވެސް އޮންނަ އުސޫލާ ހިލާފަށް ކަންތައް ކުރަމުން ގެންދާނަމަ ބާ ކައުންސިލުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާއި އެކަން ހުރިހާ އެންމެންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީ އަށް ބާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރުމުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް މާނު އެ ޕްރޮގްރާމް ގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މާނު ވިދާޅުވީ، ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް އޭނާ އިންތިހާބު ކޮށްފައިވަނީ ގިނަ ބަޔަކުގެ އިތުބާރަކާ އެކު ކަމަށާއި، މިހާރު ހުންނެވެި މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން އެފަދަ މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ވިސްނުމެއް ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތަސް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް