ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - އައިއޯއަިޖީ 2019

އައިއޯއައިޖީ 2019: ވާދަވެރި މެޗަކަށް ފަހު ޓީޓީ ޓީމަށް ރަން މެޑައްޔެއް

  • އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ރަން މެޑަލް ހޯދި މިއި ފުރަތަމަ ފަހަރު

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 20:40 5,406

ރަފާ - މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ

މިހާރު ކުރިޔައްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމު ރަން މެޑަލް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއިން މި މެޗުކާމިޔާބު ކުރީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު މޮރިޝަސް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ އަންހެން ޓީމު ހޯދި ފުރަތަމަ ރަން މެޑައްޔެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޓްވީޓް

މި މެޗް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރާއްޖެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ގޭމްގައި ކުޅުނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަގު ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ ދީމާއެވެ. މި މެޗުން ދީމާ ބަލިވީ ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް މޮރިޝަސް ކުޅުންތެރިން ގެންދިޔައީ 9-11، 2-11، 12-10 އަދި 6-11 އިންނެވެ.

ރާއްޖެއިން ދެވަނައަށް ކުޅެން ނިކުތީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ރަފާއެވެ. އޭނާ ވަނީ ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ރާއްޖެއަށް އުންމީދު އާކޮށްދީފައެވެ. ރަފާ ކުޅުނު މެޗު އޭނާ ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 ކުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް ރަފާ ގެންދިޔައީ 9-11، 12-10، 11-7، 3-11 އަދި 11-9 އިންނެވެ.

ރާއްޖެއިން އިން ތިންވަނަ ގޭމާ ކުރިމަތިލީ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ މުއީނާއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ކުޅުނު މެޗުން އޭނާ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. 1-11، 8-11 އަދި 12- 14އިންނެވެ. މުއީނާ އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ވަނަ ގޭމަށް ނިކުތީ ދީމާއެވެ.

އޭނާ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން އޭނާ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ދިވެހި ޓީމަށް އުންމީދު އާކޮށް ދީފައެވެ. ދީމާ މި މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް ދީމާ ގެންދިޔައީ 7-11، 11-6، 11-5 އަދި 11-6 އިންނެވެ.

ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު ފަހުމެޗުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅެން ނިކުތީ ރަފާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ފަހު މެޗު 3-1 ކުން ކާމިޔާބުކޮށް ދިވެހި ޓީމަށް ރަން މެޑަލް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް ރަފާ ގެންދިޔައީ 11-6، 11-5، 10-12 އަދި 13- 11 އިންނެވެ.

މި މެޗު ބައްލަވައިލައްވަން ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ އިތުރުން ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަޑައިގެން ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް