ބުރާސްފަތި 05 ޑިސެންބަރު 2019
09 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ލުއި ޚަބަރު - ގްރެވިޓީ

ގްރެވިޓީގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް ވެސް ވަރަށް "ރޮކިންގ"

  • އަލްބަމް ލޯންޗުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ، މިއުޒިކީ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ކަމެއް ލިބިފައިވާ އިބްރާހިމް ވަހީދު (އޮގަރު ވަހީދު)
  • އޮގަރު ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ޒުވާނުން މަސައްކަތް ކޮށް ނޫޅޭ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް
  • ގްރެވިޓީ އަކީ ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބޭންޑެއް

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 18:33 2,577

ގްރެވިޓީ އަކީ ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބޭންޑެއް - ފޭސްބުކް

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ބޭންޑެއް ކަމުގައިވާ "ގްރެވިޓީ" ބޭންޑްގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް ލޯންޗު ކޮށްފިއެވެ.

ގްރެވިޓީން މި އަލްބަމް ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި މާގިރި ހޮޓެލްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ތަފާތު އާޓިސްޓުންނަށް އެމީހުންގެ ހުނަރު ދައްކާލެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް ބައިސްކޯފާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާ އަލްބަމް ލޯންޗުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ، މިއުޒިކީ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ކަމެއް ލިބިފައިވާ އިބްރާހިމް ވަހީދު (އޮގަރު ވަހީދު) އެވެ.

ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޮގަރު ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ޒުވާނުން މަސައްކަތްކޮށް ނޫޅޭ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ އޭނާ ތާއީދު ކުރައްވާ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ހަގީގަތުގައި ޒުވާނުންގެ ތެރއިން ގިނަ ކުދިންނަކީ، ގިނަ މީހުންނަކީ ދިރިއުޅުމަކީ ކިހާ ސީރިއަސް އެއްޗެއްކަން އިނގޭ، އެކަން އެނގި ތިބެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން. މި ހަގީގަތް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ، އޭގެ ހެއްކެއް މިރޭ މިތާނގަ ފެނިގެން މިދަނީ

~ އިބްރާހިމް ވަހީދު (އޮގަރު ވަހީދު)

ގްރެވިޓީ އަކީ ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބޭންޑެކެވެ. އެގޮތުން، ލީޑް ލަވަ ކިއުންތެރިއަކީ މުހައްމަދު މުއައްޒިންއެވެ. އަދި ގިޓާރިސްޓުންނަކީ ޝަހީދު ލިގަސީ އާއި ޒާހިލްއެވެ. ބޭސް ގިޓަރިސްޓަކީ ޖެސީއެވެ. އަދި ޑްރަމަރ އަކީ ސިންނުއެވެ.

ގްރެވިޓީގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް "ފަހުލަވާނުން" ގައި ހަތް ލަވަ ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން، އެ އަލްބަމުގައި ހިމެނޭ ލަވަތަކަކީ "އަހަރެން، ވަކި، ފަހުލަވާނުން، ހިލި ކަރުނު، ބޮޓުން، ޓިނު އަދި ރަށްފުށު ދޮންކަމަނައެވެ.

މި އަލްބަމްގެ ލަވަތަކުގެ ޅެންތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް މުޖުމަތައުގައި ކުރިމަތިވާ އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން، މުހައްމަދު މުއައްޒިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ މި އަލްބަމަކީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި މި އަލްބަމަކީ އެ ބޭންޑުގެ ކުރީގެ ޑްރަމަރ ހަމްދު ދިން ހިޔާލެއް ކަމަށެވެ.

މިއީ އަސްލު ބޭންޑުގަ ކުރިން އުޅުނު ހަމްދު ދިން އައިޑިއާ އެއް، ހަމްދުއަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝުކުރެއް އަދާކުރަން ހަމްދުއަށް، އޭނަ ބުނީ ރާއްޖެ މީހުންނަށް، މާލެއަށް ކަމުދާނީ ދިވެހި އަލްބަމެކޭ، އެެހެންވެ، އަމިއްލަވަންތަކަމަށް ލޯބިކުރާތީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ އަމިއްލަ ލަވަ ހަދާފަ ދިވެހިންނަށް އިއްވަން

~ ލީޑް ލަވަ ކިއުންތެރިއާ މުހައްމަދު މުއައްޒިން

އަލްބަމްގެ އޯޑިއޯއާއި ލޯންޗުކުރި އޮފިޝަލް ވީޑިއޯ މިހާރު ބައިސްކޯފުންނާއި ސައުންޑްކްލައުޑްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

އަދި ނެރެފައިވަނީ އެންމެ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ނަމަވެސް އަލްބަމްގެ ހުރިހާ ލަވައެއްގެ ވީޑިއޯ ވެސް ބައިސްކޯފަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ބޭންޑުގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް