ހޯމަ 19 އޯގަސްޓު 2019
09 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ކުޅިވަރު - އައިއޯއައިޖީ 2019

އައިއޯއައިޖީ 2019: ސީޝެލް އަތުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީޓީމު ބަލިވެއްޖެ

  • މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 16:46 2,369

ވޮލީ މެޗު ތެރެއިން - މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ

ދިހަވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވީ ސީޝެލްއާއި އަތުންނެވެ. މި މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ ސީދާ ތިންސެޓުންނެވެ.

ވޮލީ މެޗު ތެރެއިން

މެޗުގެ ސެޓުތައް ސީޝެލްސްއިން ގެންދިޔައީ 25-12، 25-12 އަދި 25-23 ހުންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ސެޓުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން މާކައެދެވޭ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ތިންވަނަ ސެޓުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޯޗު ސުނާން ބުނީ ކުޅުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި، މެޗުން ބަލިވުމުގައި އިސްކޮޅުގެ މައްސަލަ ފާހަގަވި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިންނަށް ގޭމު ނަގައި ގަނެވުނީ މާފަހުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ދެން އިން މެޗުގައި މި މެޗުން ހެދުނު ގޯސްތައް ރަނގަޅު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް