ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް ބޮކްސް އޮފީސް

އެވެންޖަރސް އެންޑްގޭމް: އެވެޓަރގެ ރެކޯޑް މުގުރާލުމާ ގާތަށް

  • މިއީ އެވެންޖަރޒް ސިލްސިލާގެ ފަހު ފިލްމް
  • މާވެލް ޔުނިވަރސްގެ 22 ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ނެރެފައިވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 12:02 2,817

އެވެންޖަރޒް : އެންޑްގޭމްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ޕޯސްޓަރ - މާވެލް

މިހާތަނަށް ބޮކްސްއޮފީހުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމަކަށް މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އިން އުފައްދާފައިވާ އެވެންޖަރސް: އެންޑްގޭމް ވާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމު ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާ ވޯލްޓް ޑިޒްނީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސެންޑިއޭގޯ ގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ "ކޮމިކް-ކޮން" ގައި ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ޑިޒްނީ އިން ބުނެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންޑްގޭމުން، ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ އެވެޓަރ އިން ހޯދި 2.789 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނި އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ހޯދާނެ އެވެ.

އެންޑްގޭމް އަކީ ފާއިތުވެ ދިހަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާވެލް ޔުނިވަރސްގެ ނެރުނު 22 ފިލްމުގެ ސިލްސިލާގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމެވެ. މި ފިލްމަކީ އެ ސިލްސިލާގެ ފިލްމު ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ގިނަ ތަރިންތަކެއް އެ ރޯލުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަހު ފިލްމެވެ.

ކޮމިކް-ކޮން ގައި ވާހަކަދައްކަމުން މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސްގެ ރައީސް ކެވިން ފައިގީ ބުނީ، އެވެޓަރގެ ރެކޯޑް މުގުރާލެވުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ދެން ނިކުންނަ އެވެޓަރ ފިލްމަކުން އަނެއްކާވެސް އެ ރެކޯޑް މުގުރާލާނެ ކަމަށެވެ.

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޕްރޮޑިއުސަރު ކަމުގައިވާ ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ އެވެޓަރ ސިލްސިލާގެ ދެން ނިކުންނަ ފިލްމް ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް